fbpx

Bartłomiej Achler

adwokat

Jestem prawnikiem branży medycznej. Zabezpieczam prawne interesy podmiotów leczniczych i przedstawicieli zawodów medycznych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Jak złożyć sprzeciw od kontroli w placówce medycznej?

Bartlomiej Achler27 maja 2019Komentarze (1)

sprzeciw od kontroli w placówce medycznejProwadzenie biznesu nie jest usłane różami, a już wykonywanie działalności leczniczej w szczególności. Jednym z elementów, które często spędzają sen z powiek właścicielom i menedżerom placówek medycznych, są postępowania kontrolne.

Kontrole przedsiębiorców wykonujących działalność leczniczą prowadzone są, z niewielkimi odstępstwami, na podstawie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców. Przyznaje Ci ona prawo  wniesienia sprzeciwu od kontroli. Dziś dowiesz się, jak z tego prawa skorzystać.

Kiedy można wnieść sprzeciw od kontroli?

Sprzeciw wobec wszczęcia i prowadzenia kontroli możesz złożyć w ściśle wskazanych w ustawie przypadkach. Generalnie chodzi o sytuacje, gdy prowadzenie kontroli byłoby sprzeczne z prawem ze względu na uchybienia, jakich dopuścił się organ kontrolujący.

Sprzeciw możesz wnieść jeżeli organ naruszył przepisy dotyczące:

 • zawiadomienia o zamiarze wszczęcia i przeprowadzenia kontroli (np. jeżeli w ogóle nie zawiadomił Cię od zamiarze wszczęcia kontroli, lub zjawił się u Ciebie wcześniej niż po upływie siedmiu dni od otrzymania zawiadomienia;
 • upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (np. jeżeli kontrolujący nie okazali upoważnienia, lub nie zawierało ono wszystkich wymaganych prawem elementów);
 • Twojego prawa do obecności przy czynnościach kontrolnych;
 • miejsca przeprowadzenia kontroli;
 • zakazu jednoczesnego przeprowadzenia więcej niż jednej kontroli (jeżeli np. inny organ już przeprowadza kontrolę Twojej działalności) ;
 • czasu trwania kontroli (np. kontrola trwa dłużej niż zezwala na to ustawa);
 • zakazu ponownej kontroli tego samego zakresu (np. organ zamierza skontrolować ten sam zakres, pomimo, iż zbadał go wcześniej).

Warto pamiętać, że w pewnych przypadkach powyższa lista może być krótsza. Tak będzie np. w przypadku kontroli przez organ rejestrowy. Nie zawsze więc wystąpienie jednego ze wskazanych wyżej naruszeń umożliwi Ci skuteczne wniesienie sprzeciwu.

Szybko, na piśmie i z uzasadnieniem

Na wniesienie sprzeciwu masz mało czasu. Zaledwie 3 dni robocze. Liczysz je od wszczęcia kontroli, lub od momentu, gdy wystąpi tzw. przesłanka do wniesienia sprzeciwu, czyli, mówiąc po ludzku, od naruszenia prawa przez organ.

Sprzeciw musisz wnieść na piśmie. Pamiętaj, żeby zawrzeć w nim uzasadnienie. Innymi słowy, powinieneś wskazać, dlaczego uważasz, że kontrola jest sprzeczna z prawem.

Ważne – sprzeciwu nie składasz osobie kontrolującej. Powinieneś go złożyć bezpośrednio w siedzibie organu. Sprzeciw możesz też wysłać przesyłką poleconą, jednak raczej nie polecam tej formy. Może się bowiem zdarzyć, że poczta doręczy przesyłkę po terminie na wniesienie sprzeciwu. W tym wypadku data stempla pocztowego nie ma znaczenia. Możesz więc bezpowrotnie utracić szansę skutecznego podważenia kontroli.

Pamiętaj też, że sprzeciwu nie doręczasz pracownikom organu przeprowadzającym kontrolę w Twojej placówce. Zawiadamiasz ich jedynie o wniesieniu sprzeciwu. Takie zawiadomienie również musi mieć formę pisemną.

Skutki sprzeciwu

Skuteczne wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie czynności kontrolnych. Organ może jednak dokonać zabezpieczenia dowodów (np. dokumentów) mających związek z przedmiotem i zakresem kontroli, na czas rozpatrzenia sprzeciwu.

Pamiętaj –  czasu potrzebnego na rozpatrzenie sprzeciwu nie wlicza się do czasu trwania kontroli.

 3 – 3 – 7

Organ ma 3 dni robocze na rozpatrzenie sprzeciwu. Może wówczas postanowić o odstąpieniu lub kontynuowaniu czynności kontrolnych. Jeżeli organ nie zdąży rozpatrzyć sprzeciwu w tym terminie, będzie to równoznaczne z odstąpieniem od kontroli.

Jeżeli organ postanowi o kontynuowaniu kontroli, możesz zaskarżyć to postanowienie.  Masz na to 3 dni od jego doręczenia. Zażalenie powinno być z kolei rozpoznane w ciągu kolejnych 7 dni.

Nierozpoznanie sprzeciwu w terminie 7 dni jest równoznaczne w skutkach z wydaniem postanowienia o uchyleniu zaskarżonego postanowienia i odstąpieniu od czynności kontrolnych.

Jak widzisz, sprzeciw może być skuteczną bronią w Twoim ręku w przypadku, gdy kontrola w Twojej placówce prowadzona jest niezgodnie z prawem. Warto więc o niej pamiętać, zwłaszcza, że Twoja reakcja na naruszenia powinna być dość szybka i zdecydowana, jeżeli broń ta ma być skuteczna.

The form you have selected does not exist.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Bartłomiej Achler

  Administratorem Twoich danych osobowych wskazanych w formularzu jest Bartłomiej Achler prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "ACHLER Kancelaria adwokacka Bartłomiej Achler", 00-891 Warszawa, ul. Chłodna 22a lok. 9/10. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w zakresie oraz w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z czytelnikami bloga). Twoje dane wskazane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Ci odpowiedzi.
  Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych.
  Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  { 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

  Dorota 21 stycznia, 2020 o 16:14

  Witam, mam pytanie dotyczące kontroli w tej kwestii. Ile Pana zdaniem Płatnik może cofnąć się wstecz z kontrolą? Znane są praktyki, że NFZ nakazuje korygowanie rozliczeń nawet 7-8 lat wstecz. Aktualny czas przedawnienia roszczeń z KC to 6 lat. Co Pan Mecenasie o tym sądzi?

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Bartłomiej Achler prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ACHLER Kancelaria adwokacka Bartłomiej Achler Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

  Administratorem danych osobowych jest Bartłomiej Achler prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria adwokacka Bartłomiej Achler z siedzibą w Warszawie.

  Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bartlomiej.achler@prawodlazdrowia.pl.

  Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: