fbpx

Bartłomiej Achler

adwokat

Jestem prawnikiem branży medycznej. Zabezpieczam prawne interesy podmiotów leczniczych i przedstawicieli zawodów medycznych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Kontrola wojewody w gabinecie fizjoterapii

Bartlomiej Achler20 listopada 2019Komentarze (0)

kontrola wojewody w gabinecie Tylko do 31 października 2019 roku fizjoterapeuci mogli wykonywać działalność gospodarczą bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Niejako przy okazji wpisu do rpwdl, spora grupa podjęła decyzję o kontynuowaniu prowadzonej działalności w formie podmiotu leczniczego.

Jeżeli prowadzisz swój gabinet fizjoterapii jako podmiot leczniczy, organem, który skontroluje Twoją działalność pod względem zgodności z prawem będzie wojewoda.

O tym, jak przygotować się do kontroli wojewody w Twojej placówce, możesz posłuchać również w tym odcinku podcastu „Prawo dla zdrowia”

Kontrola wojewody w gabinecie fizjoterapii

Zakres kontroli wojewody jest z jednej strony dość szeroki, ale z drugiej – standardowy. Wojewoda jako organ rejestrowy sprawdza zgodność prowadzonej przez Ciebie działalności z przepisami prawa. Oznacza to, że kontrolujący skupiać się będą na tym, czy Twoja placówka spełnia wszystkie wymogi, jakie prawo nakłada na Ciebie, jako właściciela podmiotu leczniczego.

Regulamin organizacyjny gabinetu fizjoterapii

Sprawdzony zostanie Twój regulamin organizacyjny oraz zgodność stanu faktycznego z wpisem w rejestrze. Pamiętaj, że przepisu określają minimalną treść regulaminu organizacyjnego. Kontrolujący sprawdzą, czy regulamin zawiera wszystkie niezbędne elementy.

Kontrola wojewody ustali też, czy struktura organizacyjna Twojej placówki jest zgodna z treścią regulaminu. Wojewoda sprawdzi, czy wszystkie jednostki organizacyjne w ramach Twojego podmiotu zostały ujawnione w rejestrze. Przed rozpoczęciem kontroli upewnij się również, czy rodzaj prowadzonej działalności oraz zakres udzielanych świadczeń odpowiada temu, co widnieje w rejestrze.

Regulamin organizacyjny dla gabinetu fizjoterapii

Regulamin organizacyjny dla Twojej praktyki fizjoterapeutycznej. Wzór z instrukcją.

Ubezpieczenie OC, dokumentacja medyczna i prawa pacjenta

Oczywiście wiesz, że Twoim obowiązkiem jest posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Kontrola wojewody w gabinecie fizjoterapii obejmuje również sprawdzenie, czy realizujesz ten obowiązek. Kontrolujący sprawdzą, czy masz ważną polisę OC oraz czy zgadza się suma ubezpieczenia.

Warto, żebyś pamiętał, że masz również obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej na zasadach określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Kontrola wojewody sprawdzi, czy prawidłowo ją prowadzisz i bezpiecznie przechowujesz. Zweryfikuje, czy pierwszą kopię dokumentacji wydajesz za darmo, a opłaty za kolejne udostępnienia nie przekraczają ustawowych limitów .

Wreszcie – czy przy udostępnianiu dokumentacji medycznej nie ograniczasz praw pacjenta (np. zbyt długo ociągasz się z jej wydaniem). Skoro już jesteśmy przy prawach pacjenta, kontrolujący sprawdzą, czy udostępniasz swoim pacjentom informację o ich prawach (najczęściej robi się to w formie tzw. karty praw pacjenta).

Kontrola pomieszczeń i urządzeń gabinetu fizjoterapii

Kontrola wojewody w gabinecie fizjoterapii sprawdza zgodność prowadzonej działalności z prawem. Jednym zaś z najistotniejszych wymogów formalnoprawnych  jakie musisz spełnić, jest prowadzenie działalności w pomieszczeniach i przy wykorzystaniu urządzeń, spełniających wymogi prawa. Chodzi przede wszystkim o wymogi z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Wojewoda raczej nie sprawdza bezpieczeństwa higieniczno sanitarnego lokalu. Od tego jest sanepid. Jeżeli jednak Twoja placówka była już kontrolowana przez inspekcję sanitarną, protokoły z kontroli warto przygotować również dla kontrolerów z urzędu wojewódzkiego.

O takich drobiazgach, jak tytuł prawny do lokalu, chyba nie muszę wspominać…

Pracownia i urządzenia RTG

Jeżeli w swoim gabinecie wykorzystujesz urządzenia RTG, również musisz posiadać niezbędną dokumentację. W szczególności chodzi tu zezwolenie na wykorzystywanie urządzeń RTG. O tym, jak je uzyskać, możesz przeczytać tutaj. Również i w tym przypadku przygotuj do wglądu protokoły ewentualnych kontroli sanepidu, decyzje inspekcji, czy dokumentację urządzeń.

Odpady medyczne w gabinecie fizjoterapii

Last but not least – odpady medyczne. Czyli przede wszystkim dokumentacja potwierdzająca prawidłowe gospodarowanie i utylizację odpadów medycznych w Twoim gabinecie. Kontrolujący będą chcieli zobaczyć m.in. umowę na odbiór odpadów medycznych, czy prowadzoną przez Ciebie ewidencję odpadów.

I to by było na tyle. To oczywiście przykładowy i najczęstszy zakres kontroli, z jakim możesz się spotkać w swojej działalności. Ogarnięcie tych tematów zazwyczaj pozwala jednak przebrnąć przez kontrolę wojewody w miarę bezboleśnie. Czego Ci oczywiście życzę 🙂

Kontrola wojewody w podmiocie leczniczym – checklista

Przygotowanie do kontroli może ułatwić Ci checklista, którą dla Ciebie przygotowałem. Możesz pobrać ją TUTAJ>> 

Powodzenia!

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Bartłomiej Achler

  Administratorem Twoich danych osobowych wskazanych w formularzu jest Bartłomiej Achler prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "ACHLER Kancelaria adwokacka Bartłomiej Achler", 00-891 Warszawa, ul. Chłodna 22a lok. 9/10. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w zakresie oraz w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z czytelnikami bloga). Twoje dane wskazane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Ci odpowiedzi.
  Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych.
  Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Bartłomiej Achler prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ACHLER Kancelaria adwokacka Bartłomiej Achler Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

  Administratorem danych osobowych jest Bartłomiej Achler prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria adwokacka Bartłomiej Achler z siedzibą w Warszawie.

  Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bartlomiej.achler@prawodlazdrowia.pl.

  Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: