fbpx

Bartłomiej Achler

adwokat

Jestem prawnikiem branży medycznej. Zabezpieczam prawne interesy podmiotów leczniczych i przedstawicieli zawodów medycznych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Jak założyć podmiot leczniczy w 2024 roku. 10 kroków do własnej placówki medycznej.

Bartlomiej Achler10 marca 202444 komentarze

W tym i tym artykule mogłeś przeczytać, na czym polegają podstawowe różnice pomiędzy praktyką zawodową a podmiotem leczniczym.

Jeżeli postanowiłeś wykonywać działalność w tej drugiej formie, z dzisiejszego wpisu dowiesz się, jak założyć podmiot leczniczy w 2024 roku.

Jeżeli wolisz wersję audio, to temu, jak założyć podmiot leczniczy, poświęcony jest 14. odcinek podcastu.

Możesz go posłuchać np. tutaj…


…. lub w jednej ze swoich ulubionych aplikacji podcastowych.

Krok 1 – Wybierz formę prawną

Podmiot leczniczy możesz założyć w każdej formie, dla której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej. Możesz więc wybrać:

 • Jednoosobową działalność gospodarczą

lub jedną ze spółek:

 • cywilną
 • jawną,
 • partnerską
 • komandytową
 • komandytowo – akcyjną
 • z ograniczoną odpowiedzialnością
 • akcyjną

O różnicach pomiędzy poszczególnymi formami prawnymi możesz poczytać >>TUTAJ.

Krok 2 – Zarejestruj firmę

Jeżeli wybrałeś jednoosobową działalność gospodarczą, musisz zarejestrować się w CEIDG. Możesz to zrobić online.

W CEIDG rejestrujesz również spółkę cywilną. Pamiętaj tylko, że dla spółki cywilnej musisz uzyskać odrębny numer NIP i REGON.

Pozostałe spółki rejestrujesz w KRS, czyli Krajowym Rejestrze Sądowym. Ściślej rzecz ujmując, chodzi o wydział rejestrowy w sądzie gospodarczym. Listę wydziałów KRS znajdziesz tutaj.

Zanim jednak złożysz wniosek o rejestrację spółki w KRS (a spółki cywilnej w CEIDG), musisz najpierw zawrzeć umowę spółki. Dla każdej ze spółek są nieco inne wymogi formalnoprawne. Dotyczą one np. formy zawarcia umowy, praw i obowiązków wspólników, zasad prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji…

Gdy się już z tym uporasz możesz złożyć wniosek o rejestrację w KRS. Jeżeli zdecydujesz się na spółkę z o.o., jawną lub komandytową, rejestrację możesz załatwić online za pośrednictwem systemu s24. Jeśli wybierzesz „tradycyjną” ścieżkę zakładania spółki (np. przed notariuszem), rejestracji w KRS dokonasz poprzez Portal Rejestrów Sądowych.

Krok  3 – Uzyskaj „REGON medyczny”

Aby założyć podmiot leczniczy, musisz uzyskać również tzw. „REGON medyczny”. jest to dodatkowy, 14-cyfrowy REGON dla swojego zakładu leczniczego. Możesz to zrobić jeżeli znasz już adres swojej placówki oraz jej nazwę i zakres świadczeń.

O tym, jak uzyskać w Głównym Urzędzie Statystycznym REGON dla Twojego zakładu leczniczego, pisałem >>TUTAJ.

Krok 4 – Lokal dla podmiotu leczniczego

Jeśli chcesz założyć podmiot leczniczy musisz również zadbać o właściwe warunki lokalowe oraz o urządzenia, które będą spełniały wymogi techniczne i sanitarne.

Pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego muszą spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Musisz jednak przede wszystkim upewnić się, że przeznaczenie lokalu pozwala na prowadzenie w nim działalności leczniczej. Możesz to zrobić sięgając np. do pozwolenia na użytkowanie.

Nie musisz uzyskiwać decyzji sanepidu przed rozpoczęciem działalności. To oczywiście nie oznacza,  że wymagania sanitarne możesz ignorować, bo prędzej, czy później sanepid Cię odwiedzi.

Zawsze możesz (ale nie musisz) zwrócić się do inspekcji sanitarnej o wydanie tzw. opinii sanitarnej dotyczącej lokalu. Będziesz mieć wówczas pewność, że Twój lokal nadaje się do prowadzenia w nim działalności leczniczej.

Zadbaj również o umowę najmu. Ustal  w niej nie tylko wysokość czynszu i okres najmu. Kwestie związane ze stanem technicznym, funkcjonalnością lokalu, rozliczaniem nakładów i remontów, zasadami rozwiązania umowy to absolutne minimum tego, co umowa najmu powinna zawierać.

WAŻNE! – Jeżeli zamierzasz świadczyć wyłącznie usługi telemedyczne, ten krok możesz pominąć 🙂

Krok 5 – Zatrudnij personel

Oczywiście musisz mieć również personel, który będzie udzielać świadczeń w Twoim podmiocie leczniczym. Do wyboru masz następujące formy zatrudnienia:

 • umowa o pracę
 • umowa cywilnoprawna w dwóch wariantach:
  • z osobą prowadzącą działalność gospodarczą;
  • z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej.

O tym, jakie formy zatrudnienia personelu medycznego masz do wyboru, możesz przeczytać w tym >>>artykule. Sam proces rekrutacji

Umowy z personelem podmiotu leczniczego (PAKIET)

Pakiet Umowy z personelem podmiotu leczniczego Wzory z instrukcją.

Krok 6 – Wykup polisę OC dla podmiotu leczniczego

Każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Ubezpieczenie to obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Jeśli chcesz założyć podmiot leczniczy udzielający świadczeń z zakresu medycyny estetycznej to pamiętaj, że

polisa OC obejmuje szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeśli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.

Kupując ubezpieczenie musisz również zwrócić uwagę, że polisa OC nie obejmuje szkód:

 • wyrządzonych po pozbawieniu lub w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej;
 • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy;
 • polegających na zapłacie kar umownych;
 • powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru

WAŻNE! – Ten krok możesz realizować najwcześniej po uzyskaniu REGONU „medycznego”. Część ubezpieczycieli jednak wymaga, by podmiot był już zarejestrowany w RPWDL.

Krok 7 – Zarejestruj się w BDO i podpisz umowę na odbiór odpadów medycznych

Przed rozpoczęciem działalności musisz zarejestrować swoją firmę w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. W skrócie – BDO.

Rejestr prowadzi marszałek województwa. Wniosek możesz złożyć również elektronicznie tutaj.

W teorii wniosek powinien zostać rozpoznany w terminie 30 dni. W praktyce może to potrwać dłużej. Dlatego warto złożyć go z odpowiednim wyprzedzeniem.

Krok 8 – Zadbaj o dokumentację swojego podmiotu leczniczego

Wykonywanie działalności leczniczej wymaga solidnej obudowy formalnoprawnej. Prawo nakłada na Ciebie obowiązek posiadania dokumentacji, która nie tylko pozwoli Ci bezboleśnie przejść przez rozmaite kontrole, ale i zapewni bezpieczeństwo Tobie i Twoim pacjentom.

Przede wszystkim przygotuj regulamin organizacyjny – pisałem o nim tutaj. To podstawowy dokument w Twojej działalności. I przy okazji – pierwsza rzecz, którą sprawdzi organ rejestrowy w trakcie kontroli.

Przygotowując dokumentację ochrony danych osobowych pamiętaj o dwóch kwestiach:

 1. Tzw. „klauzula RODO” czyli po prostu klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych to za mało;
 2. Prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej i zapewnienie producenta oprogramowania, że system jest „zgodny z RODO” nie zwalnia Cię z innych obowiązków.

Musisz przygotować m.in. rejestr czynności przetwarzania, rejestr naruszeń, procedurę postępowania w sprawach naruszeń, politykę ochrony danych. Warto zrobić też analizę ryzyka.

O RODO w podmiocie leczniczym pisałem tutaj i tutaj.

Oprócz tego musisz przygotować m.in.

 • informację o prawach pacjenta;
 • procedury zapobiegające zakażeniom i chorobom zakaźnym;
 • procedury zabezpieczania dokumentacji i systemów ich przetwarzania, w tym procedury dostępu oraz przechowywania

Komplet dokumentów dla podmiotu leczniczego (PAKIET)

Komplet dokumentów dla podmiotów leczniczych. Wzory z instrukcją.

Krok 9 – Zarejestruj podmiot leczniczy w RPWDL

… czyli w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Całą ścieżka pt. „Jak założyć podmiot leczniczy?” prowadzi właśnie do tego punktu – rejestracji podmiotu leczniczego w RPWDL.

Wniosek składasz w formie elektronicznej >>> tutaj

Wojewoda ma 30 dni na dokonanie wpisu (oczywiście, jeżeli wniosek został złożony poprawnie). Zazwyczaj trwa to jednak krócej.

Opłata za wpis w RPWDL w 2024 roku wynosi 745 złotych.

Krok 10 – Rozpoczęcie działalności

Działalność możesz rozpocząć dopiero po wpisie do rejestru. Jeżeli wojewoda nie dokona wpisu w terminie 30-dniowym, Twój podmiot leczniczy będzie mógł rozpocząć działalność po 40 dniach od złożenia wniosku.

Jeżeli nie rozpoczniesz działalności w ciągu 3 miesięcy od wpisu, wojewoda może wezwać Cię do jej rozpoczęcia. W tym celu wyznaczy Ci dodatko2y 3-miesięczny termin. Jeżeli nadal nie będziesz wykonywać działalności leczniczej, wówczas Twoja placówka może zostać wykreślona z RPWDL. Dlatego też pamiętaj, żeby racjonalnie oszacować czas, kiedy Twój podmiot leczniczy będzie gotowy do rozpoczęcia działalności.

Tylko tyle?

I tak i nie.

Ta ścieżka przedstawia pewien ogólny zarys tego, jak założyć podmiot leczniczy.  Potraktuj to jako drogowskaz, a nie jako szczegółowy harmonogram działań. Ten bowiem w przypadku Twojej placówki może wyglądać nieco inaczej.

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące zakładania swojego podmiotu leczniczego, daj znać.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Bartłomiej Achler

  Administratorem Twoich danych osobowych wskazanych w formularzu jest Bartłomiej Achler prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "ACHLER Kancelaria adwokacka Bartłomiej Achler", 00-891 Warszawa, ul. Chłodna 22a lok. 9/10. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w zakresie oraz w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z czytelnikami bloga). Twoje dane wskazane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Ci odpowiedzi.
  Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych.
  Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  { 44 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Paulina 28 grudnia, 2022 o 06:09

  Dzień dobry,
  Mam pytanie-jeżeli mój podmiot leczniczy opiera swoją działalność na funkcjonowaniu punktu pobrań krwi, gdzie podwykonawcą badań i udostępniania online wyników jest Alab Laboratoria, oraz na podnajmie gabinetu lekarzom prowadzącym własną działalność, to czy mnie obowiązuje w jakiś sposób regulamin organizacyjny, RODO i inne wyżej wymienione dokumenty?

  Odpowiedz

  Bartlomiej Achler 28 grudnia, 2022 o 11:29

  Dzień dobry,
  każdy podmiot leczniczy musi posiadać regulamin organizacyjny. Jest to podstawowy dokument, który sprawdza wojewoda w trakcie kontroli. RODO również obowiązuje wszystkie placówki.
  Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz

  Edward 30 grudnia, 2022 o 00:49

  Witam

  Bardzo fajny materiał i dużo treści. Skorzystałem z paru rzeczy. Będę polecać str www. Ale zauważyłem parę kwestii i mam wątpliwości

  1. Czy BDO można założyć po RPWDL ?
  2. Czy jeżeli w jednym miejscu mam zarejestrowany gabinet i będę mieć dodatkowo podmiot leczniczy, muszę mieć dwa BDO ?
  2. Można zatrudnić kogoś na wolontariacie ?
  3. W systemie RPWDL trzeba wgrywać certyfikaty, ale nie ma napisane jakie konkretnie i przyznam się szczerze dosyć kosztowne
  4. Czy regulamin placówki trzeba wysłać jako załącznik do RPWDL
  5. co z GUS ? Nic nie jest powiedziane na ten temat.

  Odpowiedz

  Bartlomiej Achler 30 grudnia, 2022 o 10:08

  Dzień dobry,
  dziękuję za pytania 🙂
  1 – Tak, ale trzeba pamiętać o tym, że na rejestrację (w zależności od województwa) czeka się od kilku dni do kilku tygpodni;
  2 – To zależy od formy prawnej. Jeżeli obie działalności działają w ramach jednej JDG, nie ma potrzeby dodatkowego BDO;
  2 – Tak, można zatrudnić na wolontariacie.
  3 – Zazwyczaj się ich nie dołącza. Chodzi o akredytacje i certyfikacje z ustawy o akredytacji. Zdecydowana większośc placówek nie ma takich dokumentów. NI e stanowi to żadnej przeszkody w rejestracji w RPWDL;
  4 – nie. Dołączamy tylko dowód wniesienia opłaty;
  5 – GUS to nic innego, jak REGON „medyczny”. Wspominam o tym w „Kroku 2”. Dodatkowy wpis na ten temat >>> https://www.prawodlazdrowia.pl/regon-dla-podmiotu-leczniczego/

  Pozdrawiam 🙂

  Odpowiedz

  Edward2 30 grudnia, 2022 o 01:04

  Jeszcze jedną rzecz zauważyłem, nie można napisać regulaminu przed zarejestrowaniem, ponieważ w regulaminie powinno się umieścić numery rejestracji przez Wojewodę.

  EM

  Odpowiedz

  Bartlomiej Achler 30 grudnia, 2022 o 10:11

  Nie ma obowiązku wpisywania numeru księgi do regulaminu. Regulamin warto przygotować wcześniej, ale często robi się to już po rejestracji, żeby zapewnić zgodność regulaminu z treści wpisu w RPWDL.
  Pozdrawiam 🙂

  Odpowiedz

  Michał 8 maja, 2023 o 07:57

  Dzień dobry! Na początek chciałem docenić Pana pracę bo dla kogoś takiego jak ja czyli totalnego laika to na początku drogi cenny drogowskaz.
  Mam też pytanie. Jeśli chciałbym prowadzić usługi pobrania krwi jedynie w miejscu zamieszkania tzw usługa dojazdu do domu pacjenta a badania realizowane byłoby przez laboratorium z którym podejmą współpracę to czy niezbędne będzie zakładania podmiotu leczniczego oraz posiadanie jakiegoś lokalu? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz

  Bartlomiej Achler 8 maja, 2023 o 15:26

  Panie Michale,
  nie ma przeszkód, żeby Pański podmiot działał jako mobilny punkt pobrań. Lokal powinien być do przyjmowania wezwań, przechowywania dok.med, ale nie musi on spełniać wszystkich wymogów przewidzianych dla „typowych”, stacjonarnych placówek. Zalecam też konsultację z właściwym miejscowo sanepidem 😉
  Pozdrawiam,

  Odpowiedz

  Marcin 20 stycznia, 2023 o 18:27

  Dzień dobry,

  często korzystam z Pana rad. Dziękuję za to co Pan robi 🙂

  Chciałem zapytać, czy otwierając podmiot leczniczy w którym jest tylko punkt pobrań krwi, nie ma żadnych konsultacji lekarskich tzn podmiot oprócz pobrań krwi nie świadczy żadnych innych usług medycznych to czy taka placówka musi mieć kierownika medycznego ?

  Pozdrawiam
  Marcin

  Odpowiedz

  Bartlomiej Achler 5 lutego, 2023 o 17:13

  Panie Marcinie,
  dziękuję za miłe słowa. odpowiadając na pytanie – nie ma takiego obowiązku.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Elżbieta 26 lutego, 2023 o 18:10

  Witam, chciałam spytać jak wygląda kwestia pomieszczeń przy rehabilitacji wyłącznie w miejscu wezwania? Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Bartlomiej Achler 1 marca, 2023 o 16:43

  Pani Elżbieto,
  Ogólna zasada brzmi: pomieszczenia i urządzenia muszą być adekwatne do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. Generalnie więc w przypadku świadczeń wyłącznie w miejscu wezwania nie należy stosować wymogów analogicznych do placówek, w których przyjmowani są pacjenci. Projektowane są zmiany ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którymi trzeba będzie w takich przypadkach wskazać w regulaminie oraz RPOWDL miejsce przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej oraz produktów leczniczych i sprzętu medycznego.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  asia 10 marca, 2023 o 15:51

  Dzień dobry,
  Mam pytanie czy w sytuacji gdy działający na jdg gabinet stomatologiczny z wszystkimi odbiorami, będzie chciał wynająć pomieszczenie spółce z oo która będzie przyjmowała pacjentów, to wtedy spolka zakłada podmiot leczniczy i musi zrobić odbiory np sanepidu w tym gabinecie czy może funkcjonować na odbiorach jdg która ten gabinet wynajmuje??
  Z góry dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam

  Odpowiedz

  Bartlomiej Achler 13 marca, 2023 o 16:18

  Pani Joanno,
  można działać na dotychczasowej dokumentacji (zakładając, że będzie to ten sam profil działalności).
  Na marginesie – w obecnym stanie prawnym nie ma obowiązku odbioru lokalu przez sanepid.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Agnieszka 17 marca, 2023 o 01:32

  Dzień dobry,
  będąc podmiotem leczniczym ( gabinet fizjoterapii , usługi wyłącznie komercyjne) muszę mieć podjazd dla niepełnosprawnych lub windę lub wejście z poziomu chodnika bez żadnych stopni ? Czy jeśli są schody wystarczy np schodołaz ?
  Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz

  Bartlomiej Achler 30 marca, 2023 o 21:24

  Pani Agnieszko,
  trudno mi jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ nie znam szczegółów ale generalnie musi Pani zapewnić dostęp osobom niepełnosprawnym, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Co do windy, ogólna zasada jest taka, że mający dwie lub więcej kondygnacji nadziemnych budynek opieki zdrowotnej musi być wyposażony w windę.
  Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz

  Agnieszka 17 marca, 2023 o 01:33

  Dzień dobry,
  będąc podmiotem leczniczym – gabinet fizjoterapii ( usługi wyłącznie komercyjne) muszę mieć podjazd dla niepełnosprawnych lub windę lub wejście z poziomu chodnika bez żadnych stopni ? Czy jeśli są schody wystarczy np schodołaz ?
  Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz

  Klara 23 marca, 2023 o 14:34

  Dzień dobry,

  wspaniały i bardzo rzeczowy artykuł. Gratulacje! Byłabym wdzięczna za rozwianie kilku wątpliwości. Nakreślę naszą sytuację: miesiąc temu założyliśmy spółkę z o.o, kolejnym krokiem miała być jej rejestracja w RWDPL jako podmiotu medycznego. Spółka zarejestrowana jest w naszym mieszkaniu. Mąż (ginekolog , ma też swoje JDG) miał być w niej zatrudniony, aby za jej pośrednictwem móc świadczyć usługi medyczne w innym centrum medycznym, które chce pojąć z nim współpracę. Okazało się, że aby dokonać wpisu RWDPL, musimy najpierw zgłosić własny zakład leczniczy w Urzędzie statystycznym, by otrzymać REGON. I tu pojawia się problem: nie chcemy otwierać własnego zakładu w innym wynajmowanym lokalu i kupować specjalistycznego sprzętu medycznego – chcemy jedynie, aby za pośrednictwem naszej spółki mąż był zatrudniony w innej placówce. Czy wtedy otwieranie własnego zakładu jest konieczne? Poza tym, skoro nie mamy własnego lokalu medycznego , rejestracja w BDO I umowa na odbiór odpadów są niezbędne? Z góry dziękuję i pozdrawiam serdecznie!

  Odpowiedz

  Bartlomiej Achler 30 marca, 2023 o 21:28

  Pani Klaro,
  w opisanej przez Panią sytuacji spółka, moim zdaniem, nie będzie udzielać świadczeń zdrowotnych, a co za tym idzie – nie będzie wykonywać działalności leczniczej. Zakładanie podmiotu w takiej sytuacji nie jest zatem konieczne.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Klara 23 marca, 2023 o 14:36

  Dzień dobry,

  wspaniały i bardzo rzeczowy artykuł. Gratulacje! Byłabym wdzięczna za rozwianie kilku wątpliwości. Nakreślę naszą sytuację: miesiąc temu założyliśmy spółkę z o.o, kolejnym krokiem miała być jej rejestracja w RWDPL jako podmiotu medycznego. Spółka zarejestrowana jest w naszym mieszkaniu. Mąż (ginekolog , ma też swoje JDG) miał być w niej zatrudniony, aby za jej pośrednictwem móc świadczyć usługi medyczne w innym centrum medycznym, które chce pojąć z nim współpracę. Okazało się, że aby dokonać wpisu RWDPL, musimy najpierw zgłosić własny zakład leczniczy w Urzędzie statystycznym, by otrzymać REGON. I tu pojawia się problem: nie chcemy otwierać własnego zakładu w innym wynajmowanym lokalu i kupować specjalistycznego sprzętu medycznego – chcemy jedynie, aby za pośrednictwem naszej spółki mąż był zatrudniony w innej placówce. Czy wtedy otwieranie własnego zakładu jest konieczne? Poza tym, skoro nie mamy własnego lokalu medycznego , rejestracja i umowa na odbiór odpadów są niezbędne? Z góry dziękuję i pozdrawiam serdecznie!

  Odpowiedz

  Karolina 19 kwietnia, 2023 o 22:04

  Bardzo pomocny artykuł.
  Mam zapytanie dotyczące świadczenia usług fizjoterapeutycznych (komercyjnych), nie w gabinecie tylko w lokalu klienta. Czy w takim wariancie też można utworzyć podmiot leczniczy. Czy warunkiem koniecznym mimo wszystko jest posiadanie własnego lokalu?

  Odpowiedz

  Bartlomiej Achler 19 kwietnia, 2023 o 23:27

  Pani Karolino,
  Generalnie przyjmuje się, że lokal powinien być, chociażby jako swoista „baza” do przyjmowania wezwań oraz przechowywania dokumentacji medycznej. Nie jest to aktualnie uregulowane przepisami, ale projektowana jest zmiana w ustawie o działalności leczniczej, która wprowadzi już „oficjalnie” taki wymóg.
  Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz

  Roman 24 kwietnia, 2023 o 10:10

  Dzień dobry,
  zaciekawiła mnie Pana odpowiedź p.Asi z 13.03, że „w obecnym stanie prawnym nie ma obowiązku odbioru lokalu przez sanepid”. Czy byłby Pan tak uprzejmy i podał nieco więcej informacji z czego brak takiego obowiązku wynika (chodzi o gabinet stomatologiczny).
  Ponadto chciałbym też zapytać o możliwość funkcjonowania w jednym budynku w odrębnych pomieszczeniach lecz ze wspólną poczekalnią, ubikacją gabinetu stomatologicznego i np.kosmetycznego czy fryzjerskiego.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Bartlomiej Achler 8 maja, 2023 o 15:49

  Panie Romanie,
  wynika to ze zmiany art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej dokonanej jeszcze w 2016 r. Wcześniej przepis ten jako warunek rozpoczęcia działalności przewidywał konieczność posiadania opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków wymaganych przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych.
  Obecnie wymogu takiego nie ma, choć oczywiście warto o opinię taką wystąpić.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Krzysztof 1 maja, 2023 o 20:31

  Dzień dobry,

  czy zakładając podmiot leczniczy (gabinet stomatologiczny) jako osoba niemedyczna muszę zatrudniać lekarza który będzie pełnił funkcję kierownika medycznego? Czy w ogóle jest taka funkcja potrzebna?
  Wśród w/w kroków nie została poruszona taka kwestia dlatego wolałbym dopytać.

  Pozdrawiam i dziękuję za wartościowy artykuł.

  Odpowiedz

  Bartlomiej Achler 8 maja, 2023 o 15:42

  Panie Krzysztofie,
  nie ma takiego wymogu. Pisałem o tym m.in. w tym wpisie https://www.prawodlazdrowia.pl/kierownik-medyczny-w-podmiocie-leczniczym/
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Michał 8 maja, 2023 o 07:50

  Dzień dobry! Na początek chciałem docenić Pana pracę bo dla kogoś takiego jak ja czyli totalnego laika to na początku drogi cenny drogowskaz.
  Mam też pytanie. Jeśli chciałbym prowadzić usługi pobrania krwi jedynie w miejscu zamieszkania tzw usługa dojazdu do domu pacjenta a badania realizowane byłoby przez laboratorium z którym podejmą współpracę to czy niezbędne będzie zakładania podmiotu leczniczego oraz posiadanie jakiegoś lokalu? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz

  Justyna 8 maja, 2023 o 13:29

  Witam
  mam natomiast pytanie :
  Mam jednoosobową działalość i otwarty prywatny gabinet tylko jako usługa pediatry. Kupiona kasa fiskalna i wszystko już działa. Chce się rozwinać i nawiązać współprace z fizjoterapeutami . Po rozmowach wiem że bedzie to umowa zlecenie lub ich działalność gosp.
  Pytanie czy musze założyć placówkę medyczną a co za tym idzie znowu kupować kasę fiskalna czy jest jakies rozwiązanie przy którym będę mógł na obecnej działalości z nimi współpracować.
  jak rozwiązać kwestie ubezpieczenia które jest tylko na gabinet pediatryczny.

  Odpowiedz

  Bartlomiej Achler 8 maja, 2023 o 15:22

  Pani Justyno,
  jeżeli chce Pani zatrudnić personel do udzielania świadczeń zdrowotnych, bez założenia podmiotu leczniczego się nie obędzie. Podmiot leczniczy może jednak działać jako jednoosobowa działalność – wówczas nie ma konieczności kupowania nowej kasy fiskalnej.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Mikołaj 9 października, 2023 o 10:42

  Witam,

  Mam pytanie na które poszukuję odpowiedzi- Pana merytoryczny artykuł zachęcił mnie do zadania tego pytania. Czy jako elektroradiolog mogę osobiście udzielać świadczeń medycznych (na własnym aparacie) w ramach JDG bez zakładania Podmiotu Leczniczego? Oczywiście mówię o sytuacji w której lokal jak i oprzyrządowanie jest zgłoszone i zarejestrowane w odpowiednich jednostek sanepidu oraz dokonano rejestracji BDO. Pozdrawiam!

  Odpowiedz

  Sylwia 21 października, 2023 o 07:11

  Dzień dobry.
  Mam zamiar wkrótce zalozyc podmiot leczniczy, aby zarudniac lekarze w ramach ich JDG, ale chciałabym również otworzyć gabinet kosmetyczny i zatrudnić kosmetyczkę w ramach umowy o pracę. Czy jest taka możliwość ?

  Odpowiedz

  Bartlomiej Achler 22 października, 2023 o 10:09

  Pani Sylwio,
  jak najbardziej. Podmiot leczniczy może prowadzić również inną działalność. Pisałem o tym np. w tym wpisie na blogu https://www.prawodlazdrowia.pl/czy-podmiot-leczniczy-moze-wykonywac-inna-dzialalnosc/
  Pozdrawiam serdecznie 🙂

  Odpowiedz

  Marta 27 października, 2023 o 10:03

  Dzień dobry,
  Bardzo przydatny artykuł, mam jeszcze dwa pytania:
  Jak wypełnić formularz rg-op do uzyskania drugiego numeru REGON?
  Czy trzeba mieć ubezpieczenie OC?

  Chodzi o spółkę, która zajmuje się wyłącznie konsultacjami online.

  Odpowiedz

  Beata 14 listopada, 2023 o 14:45

  Dzień dobry,
  Mam pytanie o spółkę z o.o. która czeka na rejestracje w RPWDL która będzie zatrudniać lekarzy na umowa B2B i zleceniach. Czy oprócz BDO mamy, jeszcze gdzieś zgłosić w NFZ nowy podmiot lub w innej instytucji?

  Odpowiedz

  Katarzyna 24 listopada, 2023 o 20:28

  Dzień dobry,
  mam pytanie odnośnie zapisania się do BDO. W moim podmiocie będą świadczone jedynie konsultacje psychiatryczne i psychologiczne, nie będą wykonywane żadne zabiegi, czy w takim wypadku również muszę się zarejestrować? Chciałabym się też upewnić czy dobrze rozumiem i interpretuję zapis o wymaganiach, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą § 30.3, który zwalnia gabinety psychiatryczne z wymogu posiadania podłogi, która umożliwia mycie i dezynfekcję. Lokal, w którym prowadzę aktualnie działalność ma wszędzie wykładzinę i chciałabym mieć pewność, że to nie będzie wpływało na opinię sanepidu o spełnianiu warunków albo nie będzie wiązało się z koniecznością usunięcia wykładziny, co na chwilę obecną nie jest możliwe. Pozdrawiam serdecznie.

  Odpowiedz

  Joanna 9 grudnia, 2023 o 09:03

  Dzień dobry, czy podmiot leczniczy prowadzony przez kosmetolożkę, a zatrudniającą lekarza (dermatologa) musi spełniać wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych tj toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych?

  Odpowiedz

  Katarzyna 4 lutego, 2024 o 18:24

  Witam, czy psycholog może otworzyć placówkę rehabilitacji . .?

  Odpowiedz

  Bartlomiej Achler 28 lutego, 2024 o 11:20

  Pani Katarzyno, dziękuję za komentarz. Może, ale oczywiście musi zapewnić personel, który będzie uprawniony do udzielania tych świadczeń np. fizjoterapeutów. Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz

  Roxana 16 kwietnia, 2024 o 00:54

  Dzień dobry, czy podmiot leczniczy może otworzyć obcokrajowiec ?

  Odpowiedz

  Bartlomiej Achler 16 kwietnia, 2024 o 08:48

  Dzień dobry,
  jak najbardziej. Jeżeli tylko może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, to może również założyć podmiot leczniczy. O działalności gospodarczej cudzoziemców może Pani poczytać m.in. tutaj https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00806#4
  Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz

  Paweł D. 16 kwietnia, 2024 o 09:36

  Czy przy Jednoosobowej j Działalności Gospodarczej, gdy pracuje się w domu u pacjenta (np Opiekun Medyczny, Technik Masażysta itp), trzeba dokonać wpisu w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą…skoro podmiot nie będzie posiadał lokalu medycznego…bo wszelkie czynności będą wykonywane w domu u pacjenta??
  I zarazem czy w takim wypadku trzeba dodatkowo rejestrować w GUS REGON „Medyczny” skoro nie będzie fizycznie stacjonarnej placówki medycznej?

  Odpowiedz

  Bartlomiej Achler 16 kwietnia, 2024 o 11:33

  Panie Pawle, tak. Konieczna jest rejestracja w RPWDL i uzyskanie REGON-u „medycznego”. W takim przypadku wymagane jest wskazanie miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej, produktów leczniczych i sprzętu medycznego.
  Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz

  Łukasz 16 kwietnia, 2024 o 17:52

  Dzień dobry. Artykuł bardzo pomocny! Aczkolwiek mam Pytania. Ostatnio wpadłem na pomysł ,żeby otworzyć Prywatne Centrum Medyczne w mojej miejscowości ,ponieważ mamy bardzo duży problem z umawianiem się do specjalistów a już nie wspomnę o naszych przychodniach. Czy ja jako osoba niewykształcona w kierunku medycznym mogę otworzyć taką działalność?
  I czy mogę zatrudniać lekarzy na podstawie umowy zlecenia bądź ich JDG? I jakie warunki lokal musi spełniać ,żeby otworzyć Centrum Medyczne?
  Bardzo byłbym wdzięczny za odpowiedź.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Bartlomiej Achler 17 kwietnia, 2024 o 14:18

  Panie Łukaszu,
  dziękuję za komentarz. Odpowiadając na Pańskie pytania – generalnie tak, może Pan założyć własną placówkę medyczną, a personel medyczny może Pan zatrudniać na umowach zlecenia lub b2b. Pozostałe kwestie są już mocno indywidualne więc jeżeli chciałby Pan uzyskać bardziej precyzyjne informacje, zapraszam do konsultacji.
  Pozdrawiam,

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Bartłomiej Achler prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ACHLER Kancelaria adwokacka Bartłomiej Achler Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

  Administratorem danych osobowych jest Bartłomiej Achler prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria adwokacka Bartłomiej Achler z siedzibą w Warszawie.

  Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bartlomiej.achler@prawodlazdrowia.pl.

  Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: