fbpx

Bartłomiej Achler

adwokat

Jestem prawnikiem branży medycznej. Zabezpieczam prawne interesy podmiotów leczniczych i przedstawicieli zawodów medycznych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Standardy ochrony małoletnich w placówce medycznej. Co „ustawa Kamilka” oznacza dla Twojego podmiotu leczniczego?

Bartlomiej Achler11 kwietnia 2024Komentarze (0)

Zarządzając placówką medyczną musisz zachować czujność. Specyfika działalności leczniczej powoduje, że co jakiś czas lista obowiązków (i tak już niemała) wydłuża się o kolejne. Tym razem chodzi o ochronę dzieci, tzw. „ustawę Kamilka” i standardy ochrony małoletnich w placówce medycznej.

🎧 Wolisz wersję audio? Posłuchaj podcastu.

 

15 lutego 2024 r. weszła w życie „ustawa Kamilka”. Skąd nazwa? Jest to nawiązanie do tragicznych wydarzeń z przełomu kwietnia i maja 2023 roku. Wówczas światło dzienne ujrzała informacja o historii 8-letniego Kamilka  z Częstochowy, który, jak donosiły media, był przez wiele miesięcy maltretowany przez swojego ojczyma. Chłopiec zmarł w maju 2023 roku.

Polski ustawodawca zareagował tak, jak to ma w zwyczaju, czyli wprowadzając nowe regulacje. Te już na pewno (bo przecież na pewno, prawda?), zapobiegną podobnym tragediom. Efektem prac legislacyjnych była nowa ustawa uchwalona w lipcu, a opublikowana w sierpniu 2023 roku, zwana właśnie „ustawą Kamilka”.

Co zmienia ustawa Kamilka?

Ustawa Kamilka wprowadza szereg zmian do takich aktów prawnych, jak:

 • Kodeks postępowania karnego
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • Kodeks postępowania cywilnego
 • Kodeks karny wykonawczy
 • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej
 • Prawo o ustroju sądów powszechnych

Nas jednak szczególnie interesują zmiany wprowadzone do ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Czy raczej „o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich” – bo tak obecnie brzmi tytuł ustawy.

Standardy ochrony małoletnich i nie tylko

Nowe przepisy nakładają nowe obowiązki na placówki edukacyjne, wychowawcze, ale również medyczne, do których uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni. Obowiązki te można sprowadzić do dwóch kategorii:

Pierwsze z nich weszły w życie już 15 lutego 2024 r. Na wykonanie drugich jest nieco więcej czasu. Standardy ochrony małoletnich w placówce medycznej musisz wdrożyć najpóźniej do 15 sierpnia 2024 roku.

Obowiązki placówki medycznej w związku z rekrutacją

Przed nawiązaniem stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej (np. zlecenie lub kontrakt B2B) z osobą, której obowiązki będą związane z leczeniem dzieci w Twojej placówce, musisz uzyskać informację, czy dane pracownika są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym. Ściślej chodzi o następujące rejestry:

 • Rejestr z dostępem ograniczonym;
 • Rejestr osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15

Rejestr dostępny jest online TUTAJ>>

Tak uzyskane informacje musisz wydrukować i dołączyć do akt osobowych pracownika lub zleceniobiorcy.

Zaświadczenie o niekaralności i nie tylko

Kandydat do pracy, którego obowiązki będą związane z leczeniem małoletnich, musi natomiast przedstawić zaświadczenie o niekaralności w zakresie przestępstw z rozdziału XIX i XXV KK, art. 189a, art. 207 KK i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Są to przestępstwa:

 • przeciwko życiu i zdrowiu (np. zabójstwo, bójka, pobicie itp.)
 • przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (np. zgwałcenie, seksualne wykorzystanie małoletniego itp.)
 • handel ludźmi
 • przestępstwo znęcania
 • wytwarzanie, posiadanie lub obrót narkotykami itp.

Oświadczenie o miejscach zamieszkania i dodatkowe dokumenty

Kolejnym obowiązkiem kandydata do pracy jest złożenie oświadczenia o państwie lub państwach (innych niż Polska), w których zamieszkiwał w ciągu ostatnich 20 lat. Jeżeli taka osoba mieszkała w innych państwach, musisz od niej zażądać również informacji z rejestrów karnych tych państw do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi.

Jeżeli w państwach tych nie wydaje się takich informacji, wystarczy „ogólne” zaświadczenie z rejestrów karnych tych państw. Taki odpowiednik naszego zaświadczenia o niekaralności.

Jeżeli i to nie jest możliwe – wówczas kandydat do pracy musi złożyć oświadczenie, że nie był karany za żadne z tych przestępstw oraz nie ciąży na nim żaden wyrok sądu (lub innego organu), który zakazywałby mu pracy z dziećmi. To w uproszczeniu, ale taka jest istota rzeczy 🙂

Standardy ochrony małoletnich w placówce medycznej już od sierpnia 2024 r.

O ile obowiązki związane z rekrutacją musisz realizować już od lutego 2024 r., o tyle na realizację kolejnego masz nieco więcej czasu. Standardy ochrony małoletnich w placówce medycznej musisz bowiem wdrożyć najpóźniej do 15 sierpnia 2024 r.

Czym są standardy ochrony małoletnich? W skrócie – to zbiór zasad i procedur postępowania w Twoim podmiocie leczniczym, które stosujesz lub będziesz stosować, aby zapewnić ochronę dzieci przed krzywdzeniem. Obowiązek ich wprowadzenia ciąży na kierowniku podmiotu leczniczego.

Co muszą zawierać standardy ochrony małoletnich w podmiocie leczniczym?

Zgodnie z ogólną regułą, standardy ochrony małoletnich powinny być dostosowane do specyfiki danej placówki medycznej. Zgodzisz się, że inne potrzeby będzie miał szpital dziecięcy, inne przychodnia POZ, a jeszcze inne placówka stomatologiczna. Pewne elementy są jednak wspólne. I tak, standardy ochrony małoletnich w placówce medycznej powinny zawierać m.in.:

 • określenie zasad zapewniających bezpieczne relacje między małoletnim a personelem, w tym  zachowania niedozwolone wobec małoletnich;
 • zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;
 • procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego;
 • zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty;
 • zasady przeglądu i aktualizacji standardów;
 • zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania.

Jeżeli nie chcesz przygotowywać standardów samodzielnie, możesz skorzystać z przygotowanego przeze mnie wzoru:

Standardy ochrony małoletnich w placówce medycznej - wzór

Wzór standardów ochrony małoletnich w placówce medycznej

Publikacja standardów ochrony małoletnich w placówce medycznej

Opracowując standardy musisz zadbać również o przygotowanie wersji skróconej, dostosowanej do dzieci. Obie wersje, czyli pełną oraz skróconą musisz wywiesić w recepcji swojej placówki oraz zamieścić na stronie internetowej.

Sankcje za niewykonanie obowiązków

Czym byłyby obowiązki prawne, gdyby nie przewidziano sankcji za ich nieprzestrzeganie? 😉

Jeżeli naruszysz opisane wyżej obowiązki, narażasz się na odpowiedzialność wykroczeniową. Jeżeli nie zweryfikujesz kandydatów do pracy, grozi Ci kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł (maksymalnie 5.000 zł). Podobnie, jeżeli dopuścisz do pracy pracowników zweryfikowanych negatywnie.

Brak standardów ochrony małoletnich to z kolei:

 • przy pierwszym naruszeniu – kara grzywny do 250 złotych albo kara nagany
 • każde kolejne naruszenie – kara grzywny od 1000 do 5.000  złotych.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Bartłomiej Achler

  Administratorem Twoich danych osobowych wskazanych w formularzu jest Bartłomiej Achler prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "ACHLER Kancelaria adwokacka Bartłomiej Achler", 00-891 Warszawa, ul. Chłodna 22a lok. 9/10. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w zakresie oraz w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z czytelnikami bloga). Twoje dane wskazane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Ci odpowiedzi.
  Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych.
  Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Bartłomiej Achler prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ACHLER Kancelaria adwokacka Bartłomiej Achler Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

  Administratorem danych osobowych jest Bartłomiej Achler prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria adwokacka Bartłomiej Achler z siedzibą w Warszawie.

  Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bartlomiej.achler@prawodlazdrowia.pl.

  Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Poprzedni wpis: