fbpx

Bartłomiej Achler

adwokat

Jestem prawnikiem branży medycznej. Zabezpieczam prawne interesy podmiotów leczniczych i przedstawicieli zawodów medycznych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Co grozi za zgubienie dokumentacji medycznej i jak tego uniknąć?

Bartlomiej Achler11 marca 2019Komentarze (0)

zgubienie dokumentacji medycznejProwadząc działalność leczniczą musisz ogarnąć mnóstwo kwestii dokumentacyjnych. Wśród licznych biurokratycznych ciężarów bez wątpienia jednymi z istotniejszych są obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej Twoich pacjentów.

Obowiązki podmiotu leczniczego

Wiesz doskonale, że Twój podmiot leczniczy ma obowiązek prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej pacjentów. Co za tym idzie, musisz zapewnić odpowiednie warunki zabezpieczające dokumentację przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych.

Pamiętaj, że dokumentacja medyczna zawiera dane osobowe i to w dodatku dane wrażliwe. Ciąży na Tobie również obowiązek zapewnienia ochrony tych danych.

Jeżeli w dodatku kontraktujesz świadczenia z NFZ, wiesz, że w rozliczeniach świadczeń prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów jest jednym z kluczowych elementów.

Utrata lub zniszczenie dokumentacji medycznej

Oczywiście starasz się prowadzić dokumentację rzetelnie i dbać o jej bezpieczeństwo. Co jednak w sytuacji, gdy dojdzie do utraty dokumentacji lub jej zniszczenia?

Przyczyn zgubienia lub zniszczenia dokumentacji medycznej może być mnóstwo. Remont, przeprowadzka oddziału lub kliniki, błąd, czy zwykła niedbałość personelu… Niekiedy może to wynikać z tzw. siły wyższej (pożar, powódź etc.), a w ekstremalnych przypadkach (i zdecydowanie najrzadszych) nawet ze świadomego działania  personelu lub osób trzecich… Co wtedy?

Co grozi za zgubienie lub zniszczenie dokumentacji?

Konsekwencje utraty lub zniszczenia dokumentacji medycznej mogą być dla Ciebie i Twojej placówki dotkliwe.

Przede wszystkim pamiętaj, że brak zapewnienia ochrony i właściwego zabezpieczenia dokumentacji medycznej przed zniszczeniem lub utratą stanowi praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjenta. W takim przypadku pamiętaj o ryzyku wszczęcia postępowania przez Rzecznika Praw Pacjenta. Może ono zakończyć się wydaniem decyzji nakazującej Ci podjęcie określonych działań np. odzyskania lub odtworzenia dokumentacji.

Za niewykonanie decyzji Rzecznika Twoja placówka może zostać ukarana karą pieniężną nawet do 500.000 złotych.

Ponadto, jeżeli masz podpisany kontrakt z NFZ,  zgubienie dokumentacji medycznej wiąże się z ryzykiem nałożenia na Twoją placówkę kary finansowej. W skrajnych przypadkach może dojść do nawet rozwiązania kontraktu przez NFZ z winy podmiotu leczniczego.

Dodaj do tego potencjalne roszczenia cywilne pacjentów, w tym również z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, oraz możliwości nałożenia kary pieniężnej przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nie zapominaj też, że osoby odpowiedzialne za utratę lub zniszczenie dokumentacji mogą ponieść odpowiedzialność karną na podstawie przepisów Kodeksu karnego.

Jak tego uniknąć?

Nie oszukujmy się – stuprocentowej gwarancji bezpieczeństwa dokumentacji medycznej Twoich pacjentów mieć nie będziesz. Z pewnością jednak warto zadbać o opracowanie właściwych procedur  jej przechowywania i udostępniania.

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną. Wykonanie tego obowiązku obciążającego podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych wymaga podjęcia działań zapewniających ochronę dokumentacji medycznej, przy czym przy jego wykonaniu obowiązany jest do dołożenia szczególnej staranności w tym i wystąpienia okoliczności utraty kontroli nad dokumentacją medyczną. Zaniechania działania, które obarczone jest cechą szczególnej staranności stanowi praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjenta. (Naczelny Sąd Administracyjny, II OSK 69/18)

Oczywiście pisząc o procedurze nie mam na myśli bezrefleksyjnego przepisania treści przepisów ustaw i rozporządzeń. Również dobrze mógłbyś/mogłabyś nie robić niczego.

Wewnętrzna procedura będzie miała sens wyłącznie w przypadku, gdy będzie zawierała jasne i proste zasady postępowania z dokumentacją w konkretnej – Twojej placówce. Dostosowanie mechanizmów postępowania z dokumentacją do realiów Twojego podmiotu jest jednym z kluczowych warunków skuteczności takiej procedury.

Pamiętaj też, że z procedurą pracują konkretni ludzie – Twoi pracownicy. Instrukcja ma nie tylko zabezpieczyć prawa pacjentów, ale i zapewnić poczucie bezpieczeństwa Tobie i Twojemu personelowi. Dobrze byłoby im przy tym nie utrudniać nadmiernie życia.

Żadna procedura nie jest przecież celem samym w sobie. Również wewnętrzna instrukcja przechowywania i udostępniania dokumentacji powinna nie tylko zapewnić Ci spokojny sen, ale i sprawić, że Twój biznes będzie działał, jak należy.

The form you have selected does not exist.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Bartłomiej Achler

  Administratorem Twoich danych osobowych wskazanych w formularzu jest Bartłomiej Achler prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "ACHLER Kancelaria adwokacka Bartłomiej Achler", 00-891 Warszawa, ul. Chłodna 22a lok. 9/10. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w zakresie oraz w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z czytelnikami bloga). Twoje dane wskazane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Ci odpowiedzi.
  Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych.
  Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Bartłomiej Achler prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ACHLER Kancelaria adwokacka Bartłomiej Achler Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

  Administratorem danych osobowych jest Bartłomiej Achler prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria adwokacka Bartłomiej Achler z siedzibą w Warszawie.

  Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bartlomiej.achler@prawodlazdrowia.pl.

  Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: