fbpx

Bartłomiej Achler

adwokat

Jestem prawnikiem branży medycznej. Zabezpieczam prawne interesy podmiotów leczniczych i przedstawicieli zawodów medycznych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Kierownik medyczny w podmiocie leczniczym. Czy musisz go powołać?

Bartlomiej Achler13 listopada 2020Komentarze (0)

Jednym z często powtarzanych mitów wśród właścicieli gabinetów, przychodni, czy poradni jest ten dotyczący kierownika do spraw medycznych. Wielu z Was uważa, że kierownik medyczny musi być powołany w każdym podmiocie leczniczym.

Jak jest naprawdę?

Kierownik podmiotu leczniczego

W tym wpisie możesz przeczytać, kim jest kierownik podmiotu leczniczego i jak go powołać. Kierownik  niekoniecznie musi być powołany prze Ciebie w jakiś formalny sposób. O tym, kto nim jest, decydują przeważnie przepisy, a ściślej ustawa o działalności leczniczej.

Przykładowo, jeżeli wykonujesz działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, to Ty jesteś kierownikiem swojego podmiotu leczniczego. Jeżeli jednak działasz np. w formie spółki jawnej – kierownikami takiej spółki będą wszyscy wspólnicy uprawnieni do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji.

Nie ma przeszkód, by wspólnicy (np. podejmując stosowną uchwałę) delegowali osobę ze swojego grona do wykonywania obowiązków kierownika podmiotu leczniczego.

Kim jest kierownik medyczny w podmiocie leczniczym?

W wielu podmiotach leczniczych powołuje się również kierownika medycznego. Dzieje się tak  najczęściej wówczas, gdy kierownikiem podmiotu jest osoba nie mająca wykształcenia medycznego. Bo musisz pamiętać, że przepisy prawa nie nakładają na przedsiębiorców prowadzących podmioty lecznicze żadnych wymogów jeśli chodzi o wykształcenie, czy kompetencje kierowników tych placówek.

Często bywa więc tak, że kierownikiem jest osoba nie mająca żadnej wiedzy medycznej. Ponieważ jednak ktoś musi dbać o jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń zdrowotnych, powołuje się kierownika medycznego czy też kierownika do spraw medycznych.

Jak zwał, tak zwał – w gruncie rzeczy chodzi o osobę, która będzie zajmować się właśnie jakością świadczeń zdrowotnych.

Umowa z kierownikiem medycznym (UMOWA B2B) - wzór

Wzór umowy z kierownikiem medycznym w podmiocie leczniczym

Czy musisz powołać kierownika medycznego?

Jeżeli prowadzisz swój biznes jako podmiot leczniczy nie musisz powoływać kierownika medycznego, nawet jeżeli sam nie masz wykształcenia medycznego. Żaden przepis nie nakłada na Ciebie takiego obowiązku.

Obowiązek taki mają jedynie podmioty niebędące przedsiębiorcami (np. spzoz) i to tylko w przypadku, gdy kierownik takiego podmiotu leczniczego nie jest lekarzem. Przedsiębiorców ten wymóg nie dotyczy.

Co oczywiście nie oznacza, że nie warto o takim rozwiązaniu pomyśleć. Sam na pewno masz świadomość, że jakość usług i bezpieczeństwo pacjentów są w Twojej działalności priorytetowe. Powołanie w strukturze Twojej placówki osoby, która tego przypilnuje, wydaje się więc nienajgorszym pomysłem – i to zarówno dla Ciebie, jak i z perspektywy Twoich pacjentów.

The form you have selected does not exist.

Jakie obowiązki ma kierownik medyczny w podmiocie leczniczym?

W polskim prawie funkcjonuje tzw. swoboda umów. W pewnym uproszczeniu oznacza ona, że możesz ukształtować sobie relacje umowne jak chcesz, byle tylko nie naruszać prawa. Innymi słowy – obowiązki Twojego kierownika medycznego będą takie, jakie sobie wspólnie określicie w umowie.

Możesz w umowie określić na przykład takie obowiązki:

 • organizacja i koordynowanie działalności w sprawach medycznych;
 • zarządzanie personelem medycznym;
 • ustalanie rozkładu pracy, grafików, zabezpieczanie zastępstw;
 • nadzorowanie procesu udzielania świadczeń pod względem medycznym;
 • nadzorowanie realizacji kontraktu z NFZ;
 • obsługa procesu reklamacyjnego;
 • nadzorowanie stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń i urządzeń
 • nadzorowanie prowadzenia dokumentacji medycznej
 • opracowywanie i wdrażanie procedur w placówce;
 • itede, itepe…

Chodzi przede wszystkim o te aspekty Twojej działalności, które wiążą się ściśle z jakością świadczeń zdrowotnych.

Jak powołać kierownika medycznego w podmiocie leczniczym?

Samo powołanie kierownika do spraw medycznych nie jest szczególnie skomplikowane. W zasadzie sprowadza się do dwóch czynności:

 • Pierwsza z nich to utworzenie takiej funkcji w strukturze Twojej placówki. Wymaga to zazwyczaj zmiany w regulaminie organizacyjnym. Jeżeli jednak Twój regulamin przewiduje taką możliwość, możesz od razu przejść do drugiego kroku…
 • …czyli do podpisania umowy. Może to być oczywiście umowa o pracę, ale najczęściej w praktyce spotyka się cywilnoprawną umowę o świadczenie usług.

I tyle. Oczywiście, jeżeli Twoja placówka ma bardziej złożoną strukturę organizacyjno-prawną, może pojawić się konieczność dodatkowych czynności. W zdecydowanej większości małych i średnich podmiotów leczniczych powołanie kierownika medycznego sprowadza się do tych dwóch kroków.

Umowa z kierownikiem medycznym

Jeżeli więc uznasz, że przydałby Ci się kierownik do spraw medycznych w Twoim podmiocie leczniczym, samo jego ustanowienie będzie proste. Pamiętaj tylko, żeby zawrzeć „dobrą” umowę.

Zacznij od wybrania rodzaju umowy. Następnie określ bardzo precyzyjnie zakres obowiązków kierownika medycznego. Dodaj do tego jeszcze:

 • miejsce świadczenia pracy/usług
 • wysokość wynagrodzenia lub zasady jego ustalania;
 • sankcje za niewykonywanie obowiązków lub za ich złe wykonywanie;
 • okres obowiązywania umowy i zasady jej rozwiązania;

…i masz już gotową umowę.

Niby niewiele, ale zadbaj o to, by umowa była napisana, jak należy, bo kierownik medyczny odpowiada przecież za najbardziej wrażliwy, a równocześnie najistotniejszy obszar Twojego biznesu czyli udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Gotową umowę z kierownikiem medycznym możesz kupić np. tutaj >>>

Umowa z kierownikiem medycznym (UMOWA B2B) - wzór

Wzór umowy z kierownikiem medycznym w podmiocie leczniczym

Photo by Online Marketing on Unsplash

The form you have selected does not exist.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Bartłomiej Achler

  Administratorem Twoich danych osobowych wskazanych w formularzu jest Bartłomiej Achler prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "ACHLER Kancelaria adwokacka Bartłomiej Achler", 00-891 Warszawa, ul. Chłodna 22a lok. 9/10. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w zakresie oraz w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z czytelnikami bloga). Twoje dane wskazane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Ci odpowiedzi.
  Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych.
  Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Bartłomiej Achler prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ACHLER Kancelaria adwokacka Bartłomiej Achler Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

  Administratorem danych osobowych jest Bartłomiej Achler prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria adwokacka Bartłomiej Achler z siedzibą w Warszawie.

  Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bartlomiej.achler@prawodlazdrowia.pl.

  Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: