fbpx

Bartłomiej Achler

adwokat

Jestem prawnikiem branży medycznej. Zabezpieczam prawne interesy podmiotów leczniczych i przedstawicieli zawodów medycznych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Praktyka zawodowa czy podmiot leczniczy? Część I.

Bartlomiej Achler13 kwietnia 202123 komentarze

Jeżeli planujesz otwarcie własnego gabinetu, prędzej, czy później zadasz sobie to pytanie –   Praktyka zawodowa czy podmiot leczniczy? Co wybrać?

Działalność leczniczą możesz bowiem wykonywać jako:

 • podmiot leczniczy
 • praktykę zawodową

Poznaj więc najistotniejsze różnice  pomiędzy tymi formami działalności leczniczej zanim wybierzesz jedną z nich.

Artykuł podzieliłem na dwie części, a jeżeli wolisz formę audio, to zachęcam Cię do wysłuchania 12 odcinka podcastu – „Praktyka zawodowa czy podmiot leczniczy?”

Praktyka zawodowa lekarza

Jeżeli chodzi o praktykę zawodową lekarską, to masz tutaj kilka opcji.

 • indywidualną praktykę lekarską;
 • indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania (wizyty domowe w miejscu przebywania pacjenta);
 • indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską (w dziedzinie określonej posiadaną specjalizacją);
 • indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania
 • indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (umowy kontraktowe, cywilnoprawne z podmiotami leczniczymi);
 • indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (umowy kontraktowe, cywilnoprawne z podmiotami leczniczymi obejmujące świadczenia w dziedzinie określonej posiadaną specjalizacją);
 • grupową praktykę lekarską (praktyka stacjonarna w gabinecie, w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej).

Pielęgniarki i położne mają do wyboru podobne opcje.

Praktyka fizjoterapeutyczna

Z kolei fizjoterapeuci, którzy chcą działać w ramach praktyki zawodowej, mają do wyboru:

 • indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną
 • indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną wyłącznie w miejscu wezwania,
 • indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład;
 • grupową praktykę fizjoterapeutyczną

Praktykę wykonujesz osobiście

Istota praktyki zawodowej sprowadza się do tego, że lekarz/lekarz dentysta/pielęgniarka/położna/fizjoterapeuta wykonują swoją działalność osobiście. Z tego oczywiście wynikają pewne skutki, z których najistotniejszy jest taki, że praktykę zawodową mogą założyć wyłącznie osoby wykonujące te zawody medyczne.

Drugi związany jest z możliwością zatrudnienia personelu, ale o tym w drugiej części artykułu…

Podmiot leczniczy, czyli co ?

Ustawa o działalności leczniczej nie definiuje pojęcia „podmiot leczniczy”. Zamiast tego wymienia kategorie podmiotów, które mogą być podmiotami leczniczymi.

Należą do nich m.in.:

 • przedsiębiorcy – we wszystkich przewidzianych prawem formach;
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
 • instytuty badawcze
 • fundacja i stowarzyszenia których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej.

Podstawowa różnica między praktyką zawodową a podmiotem leczniczym polega na tym, że prowadząc działalność jako podmiot leczniczy nie musisz – w przeciwieństwie do praktyki zawodowej, udzielać świadczeń zdrowotnych osobiście.

W podmiocie leczniczym świadczeń udzielasz za pomocą tzw. zakładu leczniczego – w pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że jest to po prostu ta część Twojej firmy, wydzielona organizacyjnie, w której wykonywana jest działalność lecznicza.

Tak, w dużym uproszczeniu wyglądają podstawy. Skupmy się zatem na różnicach pomiędzy tymi formami działalności

Dokumenty dla podmiotu leczniczego (PAKIET)

Komplet dokumentów dla podmiotów leczniczych. Wzory z instrukcją.

Kto może założyć praktykę zawodową, a kto podmiot leczniczy?

Praktyka zawodowa przeznaczona jest tylko dla osób wykonujących określone zawody medyczne, czyli dla:

 • lekarza;
 • lekarza dentysty;
 • pielęgniarki,
 • położnej.

Oczywiście mówimy wyłącznie o osobach posiadających prawo wykonywania zawodu.

Jeżeli nie wykonujesz żadnego z ww. zawodów, pozostaje Ci tylko założenie podmiotu leczniczego. W tym przypadku nie ma ograniczeń jeżeli chodzi o kwalifikacje, wykształcenie, czy doświadczenie zawodowe.

Rejestracja praktyki zawodowej i podmiotu leczniczego

Zarówno praktyki zawodowe, jak i podmioty lecznicze są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. W związku z tym podlegają wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą dla praktyk zawodowych prowadzą:

 • dla praktyk lekarskich – okręgowa rada lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki,
 • dla praktyk pielęgniarskich – okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki,
 • dla praktyk fizjoterapeutycznych – Krajowa Rada Fizjoterapeutów
 • dla podmiotów leczniczych

W przypadku podmiotów leczniczych organem rejestrowym jest zawsze wojewoda właściwy dla miejsca siedziby albo zamieszkania. Czy będzie to adres siedziby, czy adres zamieszkania, to już zależy od formy prawnej Twojej działalności.

W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych będzie to miejsce zamieszkania. W przypadku spółek – o właściwości organu rejestrowego będzie decydować siedziba, którą określiłeś/określiłaś w umowie spółki.

Zwróć uwagę, że o ile w przypadku praktyk zawodowych o właściwości organu rejestrowego decyduje miejsce wykonywania działalności, o tyle w przypadku podmiotu leczniczego miejsce wykonywania działalności nie ma znaczenia.

Przykładowo – jeżeli prowadzisz spółkę z siedzibą we Wrocławiu, ale miejscem udzielania świadczeń będzie np. zakład leczniczy w Łodzi, to organem rejestrowym pozostaje wojewoda dolnośląski.

Opłata za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Wniosek o wpis do RPWDL podlega opłacie. Jej wysokość jest uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego  przez Główny Urząd Statystyczny za ubiegły rok.  Opłata jest obliczana jako procent tego wynagrodzenia: 2% dla praktyk, 10% dla podmiotów leczniczych.

W kwietniu 2021 opłata za wpis wynosi:

 • dla praktyk zawodowych – 109 złotych
 • dla podmiotów leczniczych – 542 złote

Forma prawna dla praktyki zawodowej

Skoro wspomniałem już o formach prawnych działalności, to musisz wiedzieć., że w przypadku jednoosobowych praktyki zawodowych do wyboru masz tylko jedną – jednoosobową działalność gospodarczą.

W przypadku praktyk grupowych wchodzą w grę:

 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka partnerska

W przypadku spółek partnerskich ważne jest jedno zastrzeżenie. Powiedzmy, że jesteś lekarzem i chcesz założyć spółkę partnerską jako grupową praktykę lekarską.

W takim przypadku wspólnikami lub partnerami, którzy będą udzielać świadczeń zdrowotnych w Twojej spółce będą mogli być wyłącznie lekarze podsiadający prawo wykonywania zawodu i spełniający inne warunki wynikające z ustawy o działalności leczniczej (tj. posiadający polisę OC, nie zawieszeni w prawie wykonywania zawodu). To samo zastrzeżenie dotyczy zresztą pielęgniarek, położnych, czy fizjoterapeutów.

Podmiot leczniczy – jaka forma prawna?

W przypadku podmiotów leczniczych nie ma praktycznie żadnych ograniczeń jeżeli chodzi o formę prawną wykonywanej działalności. Może być to każda forma prowadzenia działalności gospodarczej;

 • jednoosobowa działalność gospodarcza;
 • spółka cywilna;
 • spółka jawna;
 • spółka partnerska;
 • spółka komandytowa, czy komandytowo akcyjna;
 • spółka z o.o.;
 • spółka akcyjna.

Nie ma w zasadzie ograniczeń co do składu osobowego, czy kwalifikacji takich podmiotów, w przeciwieństwie do praktyk zawodowych.

Wyjątek dotyczy jedynie spółki partnerskiej. KSH określa bowiem, kto może być partnerem w takiej spółce. Są to przedstawiciele wolnych zawodów, w tym m.in. lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta.

Druga część artykułu >>> tutaj

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Bartłomiej Achler

  Administratorem Twoich danych osobowych wskazanych w formularzu jest Bartłomiej Achler prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "ACHLER Kancelaria adwokacka Bartłomiej Achler", 00-891 Warszawa, ul. Chłodna 22a lok. 9/10. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w zakresie oraz w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z czytelnikami bloga). Twoje dane wskazane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Ci odpowiedzi.
  Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych.
  Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  { 23 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Weronika 2 listopada, 2022 o 13:11

  Właśnie zakładam własny podmiot leczniczy i po przeczytaniu bloga w tym zakresie mam pytanie, czy podmiot leczniczy może zostać założony przez jednoosobową działalność fizjoterapeutyczną? Czy taki pomiot może zatrudniać inne osoby medyczne?

  Odpowiedz

  Bartlomiej Achler 2 listopada, 2022 o 13:35

  Pani Weroniko, jak najbardziej. Na oba pytania odpowiedź jest twierdząca 🙂
  Jeżeli chodzi o formę prawną, zachęcam do lektury tego wpisu >>> https://www.prawodlazdrowia.pl/forma-prawna-podmiotu-leczniczego-jaka-wybrac/ , zaś jeżeli chodzi o zatrudnienie, może przyda się Pani ten artykuł >>> https://www.prawodlazdrowia.pl/jak-zatrudnic-lekarza/ (dotyczy lekarzy, ale zasady w nim opisane dotyczą również innych zawodów medycznych, w tym fizjoterapeutów)
  Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz

  Leon 17 lutego, 2023 o 15:42

  Czy lekarz może wykonywać praktykę zawodową w ramach Sp. z o.o.? Czy forma Sp. z o.o. jest wyłącznie zarezerwowana dla podmiotu leczniczego (art. 4 ust. 1 DziałLeczU)?

  Odpowiedz

  Bartlomiej Achler 1 marca, 2023 o 16:29

  Dzień dobry, ani indywidualna, ani grupowa praktyka nie mogą być wykonywane w formie spółki z o.o.
  Pozdrawiam serdecznie,

  Odpowiedz

  Liliana 27 lutego, 2023 o 22:30

  Dzień dobry,
  Czy badania kliniczne komercyjne mogą być prowadzone w podmiocie nie prowadzącym działalności leczniczej?
  w skrócie mówiąc: czy badania kliniczne są objęte wpisem do rejestru wojewody.
  pozdrawiam serdecznie, Liliana

  Odpowiedz

  Bartlomiej Achler 1 marca, 2023 o 16:34

  Dzień dobry Pani Liliano,
  ośrodek badawczy nie musi być podmiotem leczniczym. Przepisy nie wprowadzają takiego wymogu.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Agnieszka 14 marca, 2023 o 15:46

  Dzień dobry, czy mogę prowadzić podmiot leczniczy w miejscu wezwania? Czy trzeba mieć gabinet?
  Jestem położną chcę założyć jednoosobową działalność gospodarczą i mieć możliwość zatrudnienia innych położnych na umowie zlecenie dlatego w RPWDL nie mogę tego zgłosić jako indywidualna ani grupowa praktyka

  Odpowiedz

  Bartlomiej Achler 14 marca, 2023 o 16:23

  Dzień dobry Pani Agnieszko,
  tak. Można zarejestrować taki podmiot. Planowana jest zmiana w przepisach nakazująca wskazanie miejsca przyjmowania wezwań oraz przechowywania dokumentacji medycznej. Natomiast nie musi być to gabinet spełniający wymagania przewidziane dla gabinetów „stacjoinarnych”.
  Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz

  Asia 23 maja, 2023 o 17:15

  A czy prowadząc indywidualną praktykę w miejscu wezwania można podpisać umowę cywilnoprawną np. z Panią psycholog, która ma swoją działalność w celu poprowadzenia grupy wsparcia online dla podopiecznych?

  Odpowiedz

  Bartlomiej Achler 23 maja, 2023 o 17:22

  Pani Joanno,
  jak najbardziej. Psycholog nie udziela świadczeń zdrowotnych i taka umowa będzie dopuszczalna.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Jacek 18 września, 2023 o 13:38

  A na odwrót – prowadząc JDG niebędącą podmiotem leczniczym jako psycholog – czy mogę nawiązać współpracę z lekarzem psychiatrą posiadającym indywidualną praktykę lekarska na zasadzie b2b?

  Odpowiedz

  Bartlomiej Achler 19 września, 2023 o 14:38

  Panie Jacku, generalnie tak, ale wówczas podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych musi być ten lekarz, który będzie to robił w ramach swojej praktyki lekarskiej. Co za tym idzie – to on będzie prowadził dokumentację medyczną pacjentów, to on będzie administratorem danych itd….
  Jeżeli miałoby to działać pod Pańskim „szyldem” wówczas konieczne będzie założenie podmiotu leczniczego.

  Odpowiedz

  Wioletta 4 sierpnia, 2023 o 11:54

  Dzień dobry,
  Czy po przekształceniu praktyki stomatologicznej w podmiot leczniczy dotychczasowy NIP pozostaje bez zmian?

  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Bartlomiej Achler 4 sierpnia, 2023 o 11:59

  Pani Wioletto,
  tak. Oczywiście przy założeniu, że podmiot ma działać również w ramach indywidualnej działalności gospodarczej.
  Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz

  Martyna 3 stycznia, 2024 o 22:46

  Dzień dobry,
  to ja mam wówczas pytanie o REGON? Czy REGON pozostaje bez zmian po przekształceniu się z indywidualnej praktyki w podmiot leczniczy?
  Z poważaniem Martyna

  Odpowiedz

  Bartlomiej Achler 10 stycznia, 2024 o 13:14

  Pani Martyno,
  REGON „główny” czyli 9-cyfrowy dla JDG pozostaje bez zmian. Należy jedynie uzyskać dodatkowy numer REGON tzw. REGON „medyczny” (14-cyfrowy) dla zakładu leczniczego.
  Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz

  patrycja 18 sierpnia, 2023 o 13:32

  Pracodawca prowadzi indywidualną praktykę zawodową. Zatrudnia pracownika na stanowisku Asystentka Stomatologiczna. Czy Pracownikowi przysługuję wynagrodzenie takie jak dla pracowników medycznych ?

  Odpowiedz

  Bartlomiej Achler 21 sierpnia, 2023 o 11:37

  Pani Patrycjo,
  przepisy dot. minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia dotyczą wyłącznie podmiotów leczniczych.
  Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz

  Anna 4 października, 2023 o 09:15

  Dzień dobry, przez ostatnie kilka lat prowadzę podmiot leczniczy na podstawie JDG, w którym sama pracuję i zatrudniam innych lekarzy. Jednocześnie jeden dzień w miesiącu pracowałam w innym podmiocie na podstawie B2B. Czy rezygnując z tej dodatkowej współpracy mogę wykreślić się w OIL z rejestru indywidualnych praktyk i nie opłacać dłużej ubezpieczenia dla indywidualnej praktyki? Oczywiście mam ubezpieczenie dla podmiotu, w którym wskazuję ilość lekarzy i tam wliczam siebie. Czy sam wpis w RPWDL o prowadzonym podmiocie wystarczy żeby formalnie zachować ciągłość w wykonywaniu zawodu?

  Odpowiedz

  Kamil 27 grudnia, 2023 o 23:00

  czy prowadząc indywidualną praktykę zawodową mogę nawiązać współpracę z salonem kosmetologicznym, który nie jest podmiotem medycznym? Jeżeli chodzi o zakres ubezpieczenia to czy on będzie taki sam, czy są jakieś wyłączenia lub/i czy w ogóle ono obowiązuje w takim przypadku?

  Odpowiedz

  Bartlomiej Achler 10 stycznia, 2024 o 13:22

  Panie Kamilu,
  generalnie tak. Może Pan nawiązać taką współpracę ale diabeł tkwi w szczegółach. Trzeba rozsądnie ustalić zasady współpracy. Prosze też pamiętać, że salon kosmetyczny nie może udzielać świadczeń zdrowotnych, chyba, że jest wpisany do RPWDL i spełnia wymogi z ustawy o działalności leczniczej.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Mariola 22 maja, 2024 o 21:23

  Czy lekarz zatrudniony aktualnie na kontrakcie może przekształcić swoją JDG na spółkę cywilną?

  Odpowiedz

  Bartlomiej Achler 26 maja, 2024 o 21:38

  Pani Mariolu, może, ale nie będzie wówczas mógł pracować na kontrakcie. Zakładam, że miałaby to być grupowa praktyka lekarska. Możliwość pracy na kontrakcie wyklucza tutaj art. 50a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Bartłomiej Achler prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ACHLER Kancelaria adwokacka Bartłomiej Achler Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

  Administratorem danych osobowych jest Bartłomiej Achler prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria adwokacka Bartłomiej Achler z siedzibą w Warszawie.

  Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bartlomiej.achler@prawodlazdrowia.pl.

  Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: