fbpx

Bartłomiej Achler

adwokat

Jestem prawnikiem branży medycznej. Zabezpieczam prawne interesy podmiotów leczniczych i przedstawicieli zawodów medycznych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Personel placówki medycznejPersonel placówki medycznej to najważniejszy element tego biznesu. Rekrutacja zespołu stanowi poważne wyzwanie dla właściciela, czy menadżera placówki.

Już samo znalezienie odpowiedniej klasy specjalistów nie jest łatwe. Musisz również pamiętać o prawnych aspektach rekrutacji.

Prowadząc podmiot leczniczy masz obowiązek zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. (art. 17 u.d.l.).

Wolisz słuchać? Posłuchaj odcinka podcastu „Prawo dla zdrowia”

Świadczenia zdrowotne tylko dla zawodów medycznych

Do udzielania świadczeń zdrowotnych w swojej placówce możesz zatrudnić wyłącznie osoby wykonujące zawody medyczne.

Chodzi tu przede wszystkim o:

 • lekarza
 • lekarza dentystę
 • pielęgniarkę
 • położną
 • diagnostę laboratoryjnego
 • fizjoterapeutę
 • ratownika medycznego.

Rzecz jasna nie tylko. Nie każdy zawód medyczny ma „własną” ustawę.

Czytaj dalej >>>

Czy podmiot leczniczy może prowadzić inną działalnośćWiele spośród placówek medycznych, jakie nasza kancelaria ma pod swoją opieką, oprócz działalności leczniczej prowadzi również inną aktywność biznesową.

Czy wiesz, że podmiot leczniczy może wykonywać inną działalność i nie musi ograniczać się do udzielania świadczeń zdrowotnych?

Biznes na kilku nogach

Czy wiesz, co łączy te firmy?

 • Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A.
 • Zakłady Mięsne Łuków S.A.
 • Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A.
 • J.W. Construction Holding S.A.

Każda z nich wykonuje działalność leczniczą i jest wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Jak  możesz się domyślić, działalność lecznicza nie jest głównym przedmiotem ich działalności.

Już jednak choćby te przykłady pokazują, że aktywność stricte medyczna nie musi być Twoim jedynym przedmiotem działalności. Oraz to, że podmiot leczniczy może wykonywać inną działalność, niż lecznicza.

Czytaj dalej >>>

Kto może założyć podmiot leczniczy?

Bartlomiej Achler04 września 20222 komentarze

Kto może założyć podmiot leczniczyW ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2022 roku w kancelarii ACHLER założyliśmy blisko 20 nowych podmiotów leczniczych w całym kraju. Nie zawsze, choć najczęściej, były to placówki zakładane przez lekarzy lub przedstawicieli innych zawodów medycznych.

Jednym z pierwszych pytań, jakie przychodzi do głowy osobom pragnącym założyć własną placówkę medyczną jest: Kto może założyć podmiot leczniczy?

Co to jest podmiot leczniczy?

Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest podmiot leczniczy.

Ustawa o działalności leczniczej wyróżnia dwie podstawowe formy wykonywania działalności leczniczej:

 • podmiot leczniczy
 • praktyka lekarska, pielęgniarska lub fizjoterapeutyczna

Ta druga może być przy tym wykonywana jako praktyka indywidualna lub grupowa.

Zarówno podmioty lecznicze, jak i praktyki zawodowe należą do szerszej kategorii: podmioty wykonujące działalność leczniczą, czyli po prostu podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych.

Co do zasady więc podmiotem leczniczym jest każda placówka udzielająca świadczeń zdrowotnych, która nie jest indywidualną lub grupową praktyką lekarską, pielęgniarską lub fizjoterapeutyczną.

Jaka forma prawna dla podmiotu leczniczego?

Swego czasu pisałem o tym, jak wybrać formę prawną dla podmiotu leczniczego. We wpisie tym nie wspomniałem jednak o wszystkich możliwych formach prawnych dla podmiotu leczniczego.

Odpowiedź na pytanie, kto może założyć podmiot leczniczy, często zależy od tego, w jakiej formie prawnej miałby on funkcjonować. Podmiotami leczniczymi mogą być:

 • przedsiębiorcy – we wszystkich prawem dopuszczalnych formach,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (spzoz),
 • jednostki budżetowe,
 • instytuty badawcze,
 • fundacje i stowarzyszenia (o ile wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia jest och celem statutowym i statut pozwala na wykonywanie działalności leczniczej) i jednostki organizacyjne takich stowarzyszeń,
 • kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne,
 • jednostki wojskowe.

Czy trzeba wykonywać zawód medyczny?

Odpowiedź jest krótka – nie. W przeciwieństwie do indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych, założenie podmiotu leczniczego nie wymaga od Ciebie wykonywania zawodu medycznego.

Jest w zasadzie tylko jeden wyjątek, a dotyczy on spółki partnerskiej. Istota tej spółki polega na tym, że może być ona zawiązana wyłącznie w celu wykonywania wolnego zawodu. Partnerami w spółce mogą być zatem wyłącznie osoby wykonujące wolne zawody wskazane w Kodeksie spółek handlowych, czyli np. lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, czy fizjoterapeuta. Jeżeli więc podmiot leczniczy miałby działać w takiej formie, musisz o tych ograniczeniach pamiętać.

Czy obcokrajowiec może założyć podmiot leczniczy w Polsce?

Cudzoziemcy mogą wykonywać działalność gospodarczą w Polsce. Oczywiście wiele zależy od tego, czy są to obywatele państw członkowskich UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czy też nie.

Nie bez znaczenia jest również status pobytowy cudzoziemca. Więcej informacji na ten temat znajdziesz >>> tutaj.

A zatem…

…kto może założyć podmiot leczniczy?

Odpowiedź jest w gruncie rzeczy dość prosta: praktycznie każdy.

Oczywiście każdy przypadek jest indywidualny i trzeba zwracać uwagę na niuanse, ale jeżeli marzysz o założeniu i prowadzeniu własnej placówki medycznej, jest duża szansa, że Ty również możesz założyć swój własny podmiot leczniczy 🙂

Jeżeli przeczytałeś ten wpis, to wiesz, że rejestracja podmiotu leczniczego w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą jest tylko jednym z etapów zakładania własnej placówki medycznej. Jest to jednak etap, na którym może spotkać Cię wiele – niespodzianek, które nie tylko skomplikują Ci życie i utrudnią rozpoczęcie działalności, a także mogą Cię narazić na niepotrzebne koszty.

Z tego wpisu dowiesz się, jakich błędów (czasem nieoczywistych)  unikać na etapie rejestracji podmiotu leczniczego w RPWDL.

🎧 Jeżeli wolisz posłuchać podcastu na ten temat, zapraszam 🙂

Błąd pierwszy – niedoszacowanie czasu na rejestrację

Często zdarza się, że trafiają do mnie Klienci tuż przed planowanym rozpoczęciem działalności. Zadbali o wszystko – o lokal, o personel, o sprzęt… Tylko nie o rejestrację w RPWDL, która jest kluczowym (choć bynajmniej nie jedynym) warunkiem legalnego rozpoczęcia działalności leczniczej.

I owszem, część urzędów wojewódzkich działa niezwykle sprawnie. Bywa, że proces rejestracji trwa zaledwie kilka dni. Nie zapominaj jednak, że nie jest to regułą. Jest duże ryzyko, że rejestracja Twojej placówki potrwa dłużej, niż zakładałeś.

Rejestracja podmiotu leczniczego powinna zakończyć się w terminie 30 dni od złożenia wniosku. I choć zazwyczaj trwa to krócej, warto dać sobie nieco więcej czasu i złożyć wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem. Zalecam co najmniej 30 dni przed planowanym, rozpoczęciem działalności.

Błąd drugi – nieprawidłowe PKD

Powszechną praktyką jest wpisywanie w firmowych dokumentach rejestrowych kodów PKD „na zapas”. Co więcej, czasami Klienci robią to „na wyczucie”, na przykład:

Planujesz sprzedawać suplementy diety i wpisujesz PKD: PKD 47.73.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Tymczasem prawidłowy kod PKD to 47.29.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

Drobiazg? Niekoniecznie. Taki błąd może sprawić, że rejestracja Twojego podmiotu leczniczego się skomplikuje. Pamiętaj, że wykonując działalność leczniczą nie możesz prowadzić:

 • hurtowni farmaceutycznej,
 • hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych,
 • apteki ogólnodostępnej ani punktu aptecznego,

W omawianym przykładzie narażasz się na zwrot wniosku i konieczność zmiany przedmiotu działalności w dokumentach firmowych. Może być to problem zwłaszcza w przypadku podmiotów wpisanych do KRS – zmiana PKD może w takim przypadku potrwać dłużej.

Błąd trzeci – „klinika” w nazwie  zakładu leczniczego lub jednostki organizacyjnej

Słowa „klinika” i „kliniczny” w nazwie zakładu leczniczego są – z pewnymi wyjątkami – niedozwolone. „Clinic” również jest na cenzurowanym. Więcej na ten temat przeczytasz >>> tutaj.

Błąd czwarty – niedozwolone lub błędne treści na stronie internetowej

Możesz zapytać – Co wspólnego ma strona internetowa z rejestracją podmiotu leczniczego? Otóż ma. Jeżeli posiadasz stronę www, jej adres podlega wpisowi do RPWDL.

Zdarza się, że urzędnik rozpatrujący Twój wniosek o rejestrację podmiotu leczniczego, zajrzy na stronę internetową placówki. MOże się to zdarzyć zwłaszcza, jeżeli urzędnik ma wątpliwości co do treści wniosku. Na Twojej stronie internetowej może znaleźć na przykład:

 • treści stanowiące niedozwoloną reklamę;
 • informacje o zakresie usług niezgodne ze złożonym wnioskiem
 • brak informacji o specjalistach lub informacje niezgodne z wnioskiem

W takim przypadku ryzykujesz zwrotem wniosku i koniecznością korekty treści na stronie internetowej placówki.

Błąd piąty – brak opłaty lub opłata w niewłaściwej wysokości

Rejestracja podmiotu leczniczego w RPWDL wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego. Jej wysokość zmienia się co rok. Na chwilę obecną (marzec 2022 r.) jest to 589 złotych.

Dowód uiszczenia opłaty musisz dołączyć do wniosku o wpis.

Jeżeli działasz na podstawie pełnomocnictwa (lub sam go udzielasz), dodatkowo musisz opłacić 17 złotych tytułem opłaty skarbowej. Zarówno pełnomocnictwo, jak i dowód wniesienia opłaty skarbowej musisz dołączyć do wniosku.

Błąd szósty – podpis niezgodny z reprezentacją

Jeżeli Twój podmiot działa w formie spółki, zwróć uwagę na to, jakie zasady reprezentacji obowiązują w Twojej spółce. Zdarza się, że, przykładowo, umowa spółki przewiduje reprezentację dwuosobową, a wniosek o wpis do RPWDL podpisuje tylko jeden członek zarządu.

Zanim zatem złożysz wniosek o rejestrację podmiotu leczniczego, sprawdź, jakie zasady reprezentacji ustaliłeś w swojej umowie spółki.

Błąd siódmy – nieprawidłowe kody resortowe

RPWDL opiera się na systemie resortowych kodów identyfikacyjnych. Nie wdając się w szczegóły, kody te określają m.in.:

 • formę prawną podmiotu leczniczego
 • jednostki organizacyjne podmiotu leczniczego
 • rodzaj działalności leczniczej
 • specjalności komórek organizacyjnych
 • funkcje ochrony zdrowia
 • dziedziny medycyny, pielęgniarstwa albo dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

Rejestracja podmiotu leczniczego w dużym stopniu opiera się właśnie na prawidłowym zastosowaniu resortowych kodów identyfikacyjnych. Błędnie wybrane kody resortowe to najczęstsze przyczyny zwrotów wniosków o rejestrację.

Nie zaszkodzi więc przed złożeniem wniosku zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania.

Powodzenia 😊

A jeżeli nie chcesz sam zajmować się procedurą rejestrową, zawsze możesz skorzystać z pomocy pełnomocnika.

Specjalizując się w określonej dziedzinie, jak, dajmy na to, prawo medyczne, łatwo jest złapać się na tym,  że to, co uważasz za oczywiste i powszechnie znane, wcale takie nie jest. Jedną z takich rzeczy jest kwestia dopuszczalności użycia słowa „klinika” w nazwie podmiotu leczniczego.

Temat ten wraca do mnie co jakiś czas. Ostatnio zgłosiła się do mnie dwójka Klientów, którzy postanowili zarejestrować swoje podmioty lecznicze. Dotychczas każdy z nich działał w ramach indywidualnej praktyki zawodowej. Wraz z rozwojem biznesu, przyszedł czas na przekształcenie praktyki zawodowej w podmiot leczniczy.

I tutaj zaczęły się schody… Okazało się bowiem, że rozpatrując wnioski o wpis do RPWDL wojewodowie (sprawy działy się w rożnych województwach) uznali nazwy placówek medycznych za niezgodne z prawem. Znajdowały się w nich bowiem określenia „klinika” oraz „clinic”.

„Klinika” w nazwie zakładu leczniczego?

Chęć wykorzystania słów „klinika” lub „clinic” w nazwie placówki medycznej jest dość powszechna. W zasadzie trudno się dziwić. „Klinika” brzmi ładnie, profesjonalnie, sugeruje wysoką jakość usług. Wiadomo – każde dziecko wie, że lepiej iść do kliniki, niż do przychodni, poradni, czy centrum medycznego 😉

Z tego samego założenia wyszli obaj wspomniani Klienci.

Pierwszy z nich miał już wyrobioną markę w swojej okolicy. Uznał więc, że będzie kontynuował prowadzenie działalności pod tą samą nazwą. Problem w tym, że w nazwie tej użyte było słowo „klinika”. I to stało się przyczyną zwrotu wniosku o wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Zwracając wniosek wojewoda powołał się na treść art. 89 ust. 6 ustawy o działalności leczniczej. I co najważniejsze – wojewoda miał rację.

Zakaz używania słów „klinika” oraz „kliniczny”

Co wynika z art. 89 ust. 6 ustawy o działalności leczniczej? W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że przepis ten zastrzega możliwość użycia określeń „klinika” lub „kliniczny”   wyłącznie dla tych podmiotów leczniczych, które:

 • są utworzone lub prowadzone przez uczelnię medyczną;
 • zawarły z uczelnią medyczną umowę o udostępnienie swoich jednostek organizacyjnych na potrzeby kształcenia zawodów medycznych.

Jeżeli nie spełniasz żadnego z tych warunków, nie możesz używać słowa „klinika” w nazwie swojego zakładu leczniczego. Nie możesz tak nazywać również jednostek, ani komórek organizacyjnych.

Czy „clinic” to „klinika”?

Drugi z Klientów zmierzył się z podobnym problemem. Również otrzymał zwrot wniosku na podstawie art. 89 ust. 6 ustawy. Tyle tylko, że on nie wykorzystał w nazwie swojego zakładu leczniczego leczniczego słowa „klinika” lecz „clinic”. Czy to rzeczywiście to samo?

Fonetycznie oba zwroty są rzeczywiście bardzo zbliżone. Jednak zapożyczone z języka angielskiego słowo „clinic” ma zupełnie inne znaczenie niż „klinika” w rozumieniu art. 89 ustawy o działalności leczniczej. Zwrot „clinic” jest w gruncie rzeczy synonimem pojęcia placówki medycznej, czy  też raczej zakładu leczniczego, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne.

Moim zdaniem użycie słowa „clinic” w nazwie podmiotu leczniczego oraz zakładu leczniczego jest więc dozwolone. Zakazów i ograniczeń nie można interpretować rozszerzająco.

„Klinika” i „clinic” w praktyce urzędów wojewódzkich

W ostatnim czasie urzędy wojewódzkie kwestionują używanie przez podmioty lecznicze zarówno słowa „klinika” jak i „clinic”.

Pół biedy, jeżeli nazwa wykorzystująca te zwroty pojawiła się jedynie w Twojej głowie i dokumentach rejestrowych. Gorzej, jeżeli poniosłeś już np. wydatki na identyfikację wizualną, stworzenie loga, zakup domeny i stworzenie strony internetowej, produkcję szyldów, banerów, materiałów marketingowych itp.

Wówczas musisz się zastanowić, czy odpuścić i zmienić nazwę, czy jednak powalczyć?

O ile w przypadku „kliniki” sprawa jest w zasadzie nie do wygrania (chyba, że uda Ci się zawrzeć stosowną umowę z uczelnią medyczną), o tyle „clinic” może uda Ci się obronić. Oczywiście przy odrobinie uporu i dobrym wsparciu prawnym.

Happy end?

I tak też stało się w przypadku obu Klientów, których historie skłoniły mnie do napisania tego wpisu. Koniec końców bowiem każdy z nich zarejestrował swój podmiot leczniczy ze wsparciem naszej kancelarii.

Jeden z nich musiał co prawda pójść na kompromis i zmienić „klinikę” na „clinic” ale – jak mawiał klasyk: było to poświęcenie, na które był gotów…

A jeżeli nie chcesz ryzykować, zastanów się nad inną nazwą dla swojej placówki. Tylko zrób to z odpowiednim wyprzedzeniem, a nie po otrzymaniu zwrotu wniosku o wpis w RPWDL 😉