fbpx

Bartłomiej Achler

adwokat

Jestem prawnikiem branży medycznej. Zabezpieczam prawne interesy podmiotów leczniczych i przedstawicieli zawodów medycznych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Udostępnianie dokumentacji medycznej jest jednym z tych elementów obsługi pacjenta, z którym wiąże się stosunkowo dużo nieprawidłowości. Z tego wpisu dowiesz się jak prawidłowo udostępniać dokumentację medyczną i o czym pamiętać, by przy tej okazji nie popełnić kosztownych błędów.

1 – Nie przekraczaj limitów opłat za udostępnienie

Za udostępnianie dokumentacji medycznej możesz pobierać opłaty. Dotyczy to przypadków, gdy udostępniasz:

 • wyciąg, kopię, odpis lub wydruk dokumentacji medycznej
 • skan dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej

Pamiętaj, że przepisy regulują maksymalną wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej. Nie masz więc pełnej swobody w ustalaniu jej wysokości. Co gorsza – maksymalna dozwolona wysokość opłaty zmienia się co kwartał. Wynika to z tego, że limit ten uzależniony jest od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Czytaj dalej >>>

Jednym z ważnych elementów opieki prawnej nad placówkami medycznymi są prawne aspekty dotyczące zatrudnienia. Z kolei częstym dylematem właścicieli tych placówek jest: „Jak zatrudnić lekarza?”, a ściślej – jaki rodzaj umowy wybrać?

Doradzając podmiotom leczniczym w całym kraju obserwujemy, że najpopularniejszą formą zatrudnienia lekarzy w komercyjnych placówkach medycznych jest umowa cywilnoprawna.

W zależności od tego, czy lekarz prowadzi działalność gospodarczą, czy nie, umowa ta może przybrać postać kontraktu B2B (business to business) lub „zwykłego” zlecenia.

Z kolei na umowę o pracę może liczyć głównie personel administracyjny i techniczny.

Kontrakt B2B z lekarzem 

Zarówno kontrakt B2B, jak i tzw. „zlecenie” są w gruncie rzeczy umowami o świadczenie usług, zazwyczaj – usług medycznych. Choć oczywiście nie tylko – kierownicy medyczni, czy rejestratorki również są często zatrudniani na podstawie takich właśnie kontraktów. Do obu tych umów stosuje się też przepisy kodeksu cywilnego o zleceniu.

Podstawowa różnica między tymi umowami jest taka, że kontrakt B2B (czyli Business 2 Business) zawierany jest pomiędzy przedsiębiorcami. Jednym z nich jest Twoja placówka medyczna, drugim – lekarz prowadzący działalność gospodarczą, mający zarejestrowaną indywidualną praktykę lekarską i świadczący usługi na rzecz Twojego podmiotu.

Czytaj dalej >>>

Personel placówki medycznejPersonel placówki medycznej to najważniejszy element tego biznesu. Rekrutacja zespołu stanowi poważne wyzwanie dla właściciela, czy menadżera placówki.

Już samo znalezienie odpowiedniej klasy specjalistów nie jest łatwe. Musisz również pamiętać o prawnych aspektach rekrutacji.

Prowadząc podmiot leczniczy masz obowiązek zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. (art. 17 u.d.l.).

Wolisz słuchać? Posłuchaj odcinka podcastu „Prawo dla zdrowia”

Świadczenia zdrowotne tylko dla zawodów medycznych

Do udzielania świadczeń zdrowotnych w swojej placówce możesz zatrudnić wyłącznie osoby wykonujące zawody medyczne.

Chodzi tu przede wszystkim o:

 • lekarza
 • lekarza dentystę
 • pielęgniarkę
 • położną
 • diagnostę laboratoryjnego
 • fizjoterapeutę
 • ratownika medycznego.

Rzecz jasna nie tylko. Nie każdy zawód medyczny ma „własną” ustawę.

Czytaj dalej >>>

Czy podmiot leczniczy może prowadzić inną działalnośćWiele spośród placówek medycznych, jakie nasza kancelaria ma pod swoją opieką, oprócz działalności leczniczej prowadzi również inną aktywność biznesową.

Czy wiesz, że podmiot leczniczy może wykonywać inną działalność i nie musi ograniczać się do udzielania świadczeń zdrowotnych?

Biznes na kilku nogach

Czy wiesz, co łączy te firmy?

 • Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A.
 • Zakłady Mięsne Łuków S.A.
 • Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A.
 • J.W. Construction Holding S.A.

Każda z nich wykonuje działalność leczniczą i jest wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Jak  możesz się domyślić, działalność lecznicza nie jest głównym przedmiotem ich działalności.

Już jednak choćby te przykłady pokazują, że aktywność stricte medyczna nie musi być Twoim jedynym przedmiotem działalności. Oraz to, że podmiot leczniczy może wykonywać inną działalność, niż lecznicza.

Czytaj dalej >>>

Kto może założyć podmiot leczniczy?

Bartlomiej Achler04 września 20222 komentarze

Kto może założyć podmiot leczniczyW ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2022 roku w kancelarii ACHLER założyliśmy blisko 20 nowych podmiotów leczniczych w całym kraju. Nie zawsze, choć najczęściej, były to placówki zakładane przez lekarzy lub przedstawicieli innych zawodów medycznych.

Jednym z pierwszych pytań, jakie przychodzi do głowy osobom pragnącym założyć własną placówkę medyczną jest: Kto może założyć podmiot leczniczy?

Co to jest podmiot leczniczy?

Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest podmiot leczniczy.

Ustawa o działalności leczniczej wyróżnia dwie podstawowe formy wykonywania działalności leczniczej:

 • podmiot leczniczy
 • praktyka lekarska, pielęgniarska lub fizjoterapeutyczna

Ta druga może być przy tym wykonywana jako praktyka indywidualna lub grupowa.

Zarówno podmioty lecznicze, jak i praktyki zawodowe należą do szerszej kategorii: podmioty wykonujące działalność leczniczą, czyli po prostu podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych.

Co do zasady więc podmiotem leczniczym jest każda placówka udzielająca świadczeń zdrowotnych, która nie jest indywidualną lub grupową praktyką lekarską, pielęgniarską lub fizjoterapeutyczną.

Czytaj dalej >>>