fbpx

Bartłomiej Achler

adwokat

Jestem prawnikiem branży medycznej. Zabezpieczam prawne interesy podmiotów leczniczych i przedstawicieli zawodów medycznych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Jak uzyskać zezwolenie na stosowanie aparatów RTG?

Bartlomiej Achler08 lutego 2019Komentarze (0)

zezwolenie na rtgCzy wiesz, co wspólnego ma prawo atomowe z działalnością leczniczą?

Cóż… Jeżeli wykorzystujesz lub zamierzasz wykorzystywać w swoim biznesie medycznym urządzenia rentgenowskie, lepiej zapoznaj się z tym wpisem. Błędy i zaniechania mogą być kosztowne.

Czym jest rentgenodiagnostyka?

Diagnostyka RTG jest jedną z najpowszechniejszych form badań obrazowych. Jej powszechność powoduje, że przedsiębiorcy zamierzający świadczyć usługi diagnostyczne przy wykorzystaniu sprzętu rentgenowskiego niekiedy zapominają o formalnych warunkach uruchomienia pracowni RTG.

Wykorzystanie promieniowania jonizującego w działalności medycznej podlega regulacjom Prawa atomowego. Ustawa ta mianem rentgenodiagnostyki określa wszelką działalność diagnostyczna z wykorzystaniem aparatów rentgenowskich.

Jak widzisz, jest to kategoria dość pojemna. Obejmuje aparaty RTG stacjonarne i przenośne, urządzenia konwencjonalne i cyfrowe itd.

Jeżeli w diagnostyce pacjentów wykorzystujesz jakiekolwiek urządzenia emitujące promienie rentgenowskie, pamiętaj, jakie obowiązki z tym związane nakłada na Ciebie prawo.

Zezwolenie na wykorzystywanie urządzeń rentgenowskich

Uruchomienie pracowni RTG, jak również instalowanie, stosowanie i obsługa urządzeń promieniotwórczych wymaga zezwolenia. Zezwolenie na uruchamianie i stosowanie aparatów RTG w diagnostyce medycznej wydaje wojewódzki inspektor sanitarny.

Zezwolenie wydawane jest na czas nieoznaczony, chyba, że we wniosku poprosisz o wydanie zezwolenia na czas oznaczony.

Pamiętaj, że nie możesz prowadzić diagnostyki przy użyciu urządzeń RTG bez zezwolenia.

Uruchomienie pracowni rentgenowskiej oraz korzystanie z aparatów rentgenowskich między innymi do celów diagnostycznych wymaga uzyskania zezwolenia – decyzji. Dopiero posiadanie odpowiedniej decyzji przez podmiot chcący prowadzić działalność diagnostyczną z użyciem aparatury rentgenowskiej uprawnia go do prowadzenia diagnostyki medycznej z użyciem aparatury wytwarzającej promieniowanie jonizujące. (wyrok NSA w Warszawie, II GSK 1672/15)

Co powinien zawierać wniosek?

We wniosku o wydanie zezwolenia na stosowanie aparatów RTG wskazujesz m.in.:

 • podmiot ubiegający się o wydanie zezwolenia (firma/nazwa, adres, NIP, ewentualnie również numer KRS;
 • kierownika podmiotu, który ubiega się o wydanie zezwolenia (np. właściciel, członek zarządu, wspólnik uprawniony do reprezentacji);
 • termin rozpoczęcia działalności;
 • limity użytkowe dawek;
 • inspektora ochrony radiologicznej;
 • informacje o urządzeniach RTG, które zamierzasz wykorzystywać w działalności.

Do wniosku powinieneś dołączyć również szereg załączników, w tym m.in.

 • program zapewnienia jakości;
 • program szkolenia pracowników w zakresie ochrony radiologicznej;
 • plan postępowania awaryjnego;
 • dokumentację techniczną aparatu;
 • opłatę skarbową w wysokości 209 złotych

Decyzja wojewódzkiego inspektora sanitarnego

Jeżeli spełnisz wszystkie warunki, wojewódzki inspektor sanitarny wyda zezwolenie. Będzie ono miało formę decyzji administracyjnej. Inspektor określi w niej również warunki stosowania aparatu/aparatów RTG, których musisz przestrzegać, żeby uniknąć cofnięcia zezwolenia.

Może się jednak okazać, że z jakichś przyczyn wojewódzki inspektor sanitarny odmówi wydania zezwolenia. Jeżeli tak się stanie – nie martw się. Taka decyzja może zostać zaskarżona w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym, a ostatecznie może trafić również do sądu administracyjnego.

Kara za brak zezwolenia

Postępowanie w sprawie zezwolenia może trochę potrwać, zwłaszcza, gdy złożysz niepełną dokumentację. Zalecam jednak cierpliwość. W żadnym wypadku natomiast nie polecam rozpoczynania działalności diagnostycznej z wykorzystaniem aparatów RTG przed uzyskaniem zezwolenia.

Prowadzenie takiej działalności bez zezwolenia, lub z naruszeniem jego warunków, może skończyć się karą pieniężną. Jej maksymalna wysokość to, na dzień dzisiejszy, 22.583,45 złotych.

Decyzję w sprawie nałożenia kary wydaje wojewódzki inspektor sanitarny.

Jak widzisz, sama znajomość przepisów o działalności leczniczej może nie wystarczyć do bezpiecznego prowadzenia biznesu medycznego. Przykre konsekwencje mogą wyniknąć również z aktów tak pozornie egzotycznych, jak przepisy prawa atomowego.

Jeżeli zainteresował Cię ten wpis, lub potrzebujesz wsparcia w postępowaniu przed wojewódzkim inspektorem sanitarnym, zapraszam Cię do kontaktu.

The form you have selected does not exist.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Bartłomiej Achler

  Administratorem Twoich danych osobowych wskazanych w formularzu jest Bartłomiej Achler prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "ACHLER Kancelaria adwokacka Bartłomiej Achler", 00-891 Warszawa, ul. Chłodna 22a lok. 9/10. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w zakresie oraz w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z czytelnikami bloga). Twoje dane wskazane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Ci odpowiedzi.
  Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych.
  Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Bartłomiej Achler prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ACHLER Kancelaria adwokacka Bartłomiej Achler Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

  Administratorem danych osobowych jest Bartłomiej Achler prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria adwokacka Bartłomiej Achler z siedzibą w Warszawie.

  Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bartlomiej.achler@prawodlazdrowia.pl.

  Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: